Som elev i gymnasieskolan ska du göra flera val. Det är val av inriktning, individuellt val, valbara kurser med mera. När du slutar dina gymnasiestudier måste du ta ställning till om du ska söka fortsatta studier eller söka jobb. Valmöjligheterna är många och svåra att överblicka. Studie- och yrkesvägledaren ger dig råd, information och vägledning om detta.

De val du gör i livet grundas på dina erfarenheter och intressen. Du behöver då ha kännedom om dig själv och vilka dina möjligheter är. Din framtid skapar du själv. Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda dig på den resan.

Kontakt

Lisa Palmgren
0141-22 25 91
lisa.palmgren@motala.se

Studie- och yrkesvägledare Carlsund
Fotograf: Lisa Rehnströmer
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej