Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Det finns fem olika program i gymnasieskolan för de elever som är obehöriga till nationellt program. Introduktionsprogrammen är förlagda till både Platengymnasiet och Carlsund Utbildningscentrum.

Läs mer om programmen i vår informationsfolder (PDF, 197 kB)

Filmklipp från introduktionsprogrammen

Utbildningsvägar på introduktionsprogrammen

Inom introduktionsprogram ryms följande utbildningsvägar:

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Preparandutbildning

Ger eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. En lösning med sommarkurser är tänkbar.

Programinriktat individuellt val

En utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Den här utbildningen söker man till och den står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Den vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Kontakt

Programansvarig för introduktionsprogrammen är Agneta Elf Melin.
agneta.elf-melin@motala.se

Studie- och yrkesvägledare är Gunilla Isacsson.
gunilla.isacsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej