Integration på Carlsund

Carlsunds utbildningscentrum är en skola med mångfald! Vi har elever som läser gymnasieskolans yrkesförberedande program, introduktionsprogrammens språkintroduktion (IM), vuxenutbildning och yrkeshögskola.

För att ta tillvara på och utveckla skolans verksamhet utifrån denna mångfald har Carlsund tillsammans med Platengymnasiet en Integrationsgrupp. Denna grupp består av elever och personal från skolorna samt personal från Hallen, som är Motala kommuns aktivitetscentrum för gymnasieungdomar.

Under läsåret 2018/2019 har Carlsunds utbildningscentrum och Integrationsgruppen bland annat arbetar med:

  • fortbildning för lärare i arbetet med mänskliga rättigheter och en två veckors utställning på skolan via föreningen fredens hus.
  • föreläsningar och debatter för att främja möten och samarbete mellan elever på de olika programmen.
  • kub-projektet, Rauol Wallenberg academy. Projekt som knyts till undervisningen och där Carlsunds elevskyddskommitté, byggprogrammet och handelsprogrammet är extra involverade.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej