Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildningGymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. De teoretiska ämnena och en del grundläggande praktiska färdigheter får du på Carlsund men den övervägande delen av de praktiska färdigheterna lär du dig ute i arbetslivet hos ett eller flera företag (arbetsplatsförlagt lärande).

Utbildningsmodell

Det finns två olika utbildningsvägar inom ett yrkesprogram; skolförlagd eller arbetsplatsförlagd (lärling). På en lärlingsutbildning är den största delen av de yrkesinriktade kurserna förlagda till en arbetsplats. Viss del av kurserna läser du i skolan med undervisning av en yrkeslärare. På arbetsplatsen utses en handledare som ansvarar för din utbildning. Det är din yrkeslärare och din handledare som ser till att du får möjlighet att lära dig det du behöver på arbetsplatsen.

Inga skillnader i ämnesplaner och examen

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner och leder till samma yrkesexamen som en skolförlagd yrkesutbildning. Precis som på alla skolans program har du som är lärlingselev möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet. En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret. Från och med det läsår som eleven påbörjar lärlingsutbildningen ska hälften av tiden tillbringas på en eller flera arbetsplatser.

En utmanande utbildning som leder till jobb

Att gå ett yrkesprogram som lärlingselev kan vara en större utmaning än att gå på ett vanligt yrkesprogram. Du följer arbetsplatsens tider och kan ibland få jobba på kvällar och helger. Detta vägs upp av det faktum att du får goda arbetslivserfarenheter som ökar möjligheten till ett jobb direkt efter studenten. Elever som går en lärlingsutbildning kan dessutom få extra studiebidrag med 1000 kr per månad.

På följande program bedrivs delar av utbildningen i lärlingsform

Bygg- och anläggningsprogrammet

Programmet bygg & anläggning

På bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen skolförlagd under årskurs ett. I årskurs två och tre bedrivs utbildningen som lärlingsutbildning. Eleverna har då APL (arbetsplatsförlagt lärande) varannan vecka. Beroende på vald inriktning är elevens APL förlagd till ett eller flera lokala företag.

Programmet handel & administration

På handels- och administrationsprogrammet är utbildningen skolförlagd under årskurs ett och två. I årskurs tre bedrivs utbildningen som lärlingsutbildning. Eleverna har då APL (arbetsplatsförlagt lärande) 2-3 dagar per vecka hos 1-2 företag inom handelsbranschen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej