Frånvaro/ledighet på Carlsund utbildningscentrum

Sjukanmälan för elev på gymnasieprogram

Sjukfrånvaro ska anmälas tidsbestämt eller varje dag före kl. 10.00

  • i första hand via Dexter
  • i andra hand via telefon 0141-22 56 65

För omyndig elev ska vårdnadshavare göra sjukanmälan. Vid APL-/praktikperiod görs sjukanmälan både till skolans reception och till praktikplatsen.

Sjukanmälan för elev på introduktionsprogrammen IM

Sjukfrånvaro ska anmälas före kl. 08.00 till Magnus Wikinghielm på tel.nr: 070-590 01 40 eller 0141-22 57 45

Ledighet

Ledighet för enstaka lektion kan beviljas av respektive lärare. Ledighet 1-3 dagar per läsår beslutas av mentor. Ledighet i övrigt beslutas av rektor. Ansökan skall lämnas i god tid. Läkar- och tandläkarbesök m.m. anmäls i förväg till mentor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej