Elevhälsa på Carlsund utbildningscentrum

På Carlsund Utbildningscentrum består elevhälsan av kurator, skolsköterska och speciallärare (resursgruppen).

Kurator

På Carlsund Utbildningscentrum finns det två kuratorer som arbetar med elevsociala och studiesociala frågor. De finns där för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

My Hellstrand, kurator
0141-22 56 74
070-540 39 55

Pia Ström, kurator
0141-22 58 20
072-141 62 11

Skolhälsovård

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något.

Skolsköterskan finns på översta våningen, innanför expeditionen.

Skolsköterska Carlsund

 

 

 

 

 

Therese Järnede, skolsköterska
0141-22 56 38

Felicia Samuelsson, skolsköterska
0141-22 38 58
felicia.samuelsson@motala.se

Resursgruppen

Resursgruppen Carlsund
Ingrid Larsson, Hans Wissting, Anette Hede och Linda Staaf. Fotograf: Elin Printzell

På Carlsund arbetar en resursgrupp som består av fyra lärare. Gruppen stöttar de elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd i sina kurser.

Resursgruppens uppgifter

  • När eleverna börjar på Carlsund Utbildningscentrum tar vi emot
    information från grundskolan.
  • Vi utför diagnostiska läs- och skrivtester med eleverna och har därefter enskilda samtal med alla elever.
  • De elever som bedöms ha behov av stöd erbjuds detta.
  • Under det första läsåret förstärker vi helklassundervisningen vissa lektionspass, framför allt i svenska, engelska och matematik.
  • Vid behov deltar vi i utvecklingssamtal och andra möten.
  • Genom medverkan i skolans elevhälsoteam har vi kontinuerlig kontakt med rektor, syv, specialpedagog, skolsköterska och kuratorer.

Kontakt, resursgruppen

Telefonnummer arbetsrum: 0141- 22 58 87. Medarbetare i resursgruppen:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej