Elevdemokrati på Carlsund utbildningcentrum

På Carlsund tycker vi att det är viktigt att eleverna har inflytande på skolan och att de kan vara med och påverka sin vardag. Det får de möjlighet till genom elevskyddsombuden och elevkåren.

Elevskyddsombuden

I varje klass utses två elevskyddsombud. Deras uppgift är att föra klassens talan i olika frågor. Klassen har regelbundna klassråd och då har varje elev möjlighet att lyfta angelägna frågor. Det kan handla om arbetsmiljön, studiesituationen eller något annat skolrelaterat. Frågor som inte går att lösa på klassrådet tar elevskyddsombuden med sig.

Elevskyddsombuden håller stormöte två gånger per termin. Då träffas alla skolans elevskyddsombud och diskuterar frågor som är angelägna för samtliga elever på skolan. På skolan finns även en elevskyddskommitté som träffas oftare och finns till hands om något kommer upp mellan våra stormöten.

Under höstterminen får samtliga nya elevskydd utbildning. Under vårterminen lägger elevskydden stort fokus på hälso- och elevsociala frågor genom att analysera resultatet av Om mig-enkäten som görs över hela länet. Resultatet analyseras under ett stormöte och diskuteras vidare mellan elevskyddskommittén och styrgruppen på skolan. Detta ligger i sin tur till grund för uppdateringen av skolans likabehandlingsplan.

Elevkåren

På Carlsund finns en elevkår, vars arbete syftar till att öka trivseln och sammanhållningen bland eleverna på skolan. Alla skolans elever är välkomna att bli medlemmar i elevkåren och komma med idéer som främjar detta arbete. Exempel på vad elevkåren jobbar med är studentbalen och aktivitetsdagar.

Att bli medlem i elevkåren är helt gratis. Du som vill bli medlem kontaktar någon i elevkårsstyrelsen och får då ett medlemskort. Alla medlemmar i elevkåren är välkomna att engagera sig i elevkårens arbete, både rent praktiskt och med nya, roliga idéer kring vad elevkåren kan jobba med.

Varje år utser kårens medlemmar en styrelse. Den som vill ingå i styrelsen anmäler sitt intresse, får genomgå en intervju och kan sedan bli framröstad som styrelsemedlem.

Elevkåren har ett tätt samarbete med skolans elevskyddsombud och skolledningen.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej