Studenten

Det här läsårets student äger rum onsdagen den 5/6. Dagen börjar med att skolan bjuder studenterna på studentfrukost på Levins Matsalar från klockan 7.00. Därefter bussas eleverna tillbaka till skolan, för en gemensam avslutning i skolans hörsal. Där bjuds studenterna bland annat på musikunderhållning och stipendieutdelning.

Eleverna springer ut till väntande släkt och vänner klockan 12.00. Cirka klockan 12.45 avgår studentvagnarna i kortege till Motala centrum.

OBS! Tänk på att i möjligaste mån samåka med andra till skolan, då det finns begränsat antal parkeringsplatser.

Förbud mot alkohol

All alkohol på skolans område kommer att beslagtas av skolpersonal. Du som är anhörig kan hjälpa oss genom att inte köpa alkoholhaltiga presenter till din student.

Om någon elev uppträder påverkad på skolan under avslutningsdagen, kommer den eleven inte att få gå ut tillsammans med sina studentkompisar till väntande släkt och föräldrar vid huvudentrén.

Gymnasiemässa

Varje höst är vi med på Motalas gymnasiemässa där vi, tillsammans med andra gymnasieskolor i regionen, visar upp vår verksamhet. Både lärare och elever finns på plats för att ge information om skolan. Mässan vänder sig i första hand till blivande gymnasieelever.

Öppet hus

Öppet hus på Carlsund

I januari håller Carlsund Utbildningscentrum öppet hus, då niondeklassare, föräldrar, vänner, gamla elever och övriga intresserade bjuds in för att se vår verksamhet. Aktiviteter på programmen, tävlingar och musikunderhållning brukar stå på schemat. Självklart finns lärare, elever, rektorer, elevhälsa och studievägledare här för att visa skolan och svara på frågor.

Schemabrytande aktivitetsdagar

På Carlsund Utbildningscentrum har vi två-tre schemabrytande aktivitetsdagar som är gemensamma för elever och lärare. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa bättre en sammanhållning både på klass-, program- och skolnivå.

Exempel på aktiviteter:

Uppstarten

Vid uppstarten av höstterminen har vi en schemabrytande aktivitetsdag när varje årskurs tävlar i olika grenar. Syftet med dagen är att skapa klassammanhållning.

Utmaningen

Strax innan jullovet har vi en schemabrytande aktivitet i multihallen, där eleverna tävlar klassvis mot varandra i någon sport. Klasserna är även utklädda. Fina priser delas ut till det vinnande laget samt bäst utklädda lag.

Beachfotboll

Innan sommarlovet är det dags för beachfotbollturneringen. Vi bokar en uppblåsbar sarg från Skogsborg och spelar, klassvis, fotboll i Varamosanden. Vädret är för det mesta med oss och det brukar blir en bra avrundning inför det stundande sommarlovet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej