Om du är mellan 16 och 20 år och läser heltid på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. För familjer med låg inkomst finns extra tillägg till studiebidraget. För den som behöver flytta för att genomföra studier finns stöd för inackordering.

Studiebidrag

Om du är mellan 16 och 20 år och läser heltid på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Studiebidraget behöver du inte söka. Det kommer automatiskt. Du har ett krav på dig att vara närvarande i skolan för att du ska få ut ditt studiebidrag. Om du har för hög ogiltig frånvaro kan studiebidraget komma att dras in.

Extra tillägg

Om din familj har låg inkomst kan du ha rätt till ett extra tillägg. Det extra tillägget måste du ansöka om.

Stöd för inackordering

Stöd för inackordering är till för dig som behöver flytta hemifrån för att genomföra dina gymnasiestudier på annan ort. Bidraget är tänkt att täcka en del av den extra kostnad du har bland annat för dubbelt boende.

Resebidrag

För gymnasieskolans elever anordnas inte särskilda skolskjutsar. Eleverna får busskort som gäller på ordinarie linjetrafik. I vissa fall går det att få ekonomisk ersättning för resor mellan hem och skola. Läs mer om bidrag för elevresor.

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden, förkortat CSN, hanterar studiebidrag för gymnasiestudier i Sverige.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej