Om du är mellan 16 och 20 år och läser heltid på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. För familjer med låg inkomst finns extra tillägg till studiebidraget. För den som behöver flytta för att genomföra studier finns stöd för inackordering.

Studiebidrag

Om du är mellan 16 och 20 år och läser heltid på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Studiebidraget behöver du inte söka. Det kommer automatiskt. Du har ett krav på dig att vara närvarande i skolan för att du ska få ut ditt studiebidrag. Om du har för hög ogiltig frånvaro kan studiebidraget komma att dras in. Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida.

Extra tillägg

Om din familj har låg inkomst kan du ha rätt till ett extra tillägg. Det extra tillägget måste du ansöka om. Läs mer om studiebidrag på CSN:s hemsida.

Stöd för inackordering

Stöd för inackorderingstillägg är till för dig som behöver flytta hemifrån för att genomföra dina gymnasiestudier på annan ort. Läs mer om resor och inneboende.

Resebidrag

Se om du har rätt till resebidrag och läs mer om skolskjuts.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej