Det kan vara svårt att förstå hur det fungerar med betyg och bedömning på gymnasiet. Om du går på gymnasiet och har frågor kring betyg och bedömning ska du i första hand kontakta undervisande lärare i den kurs det gäller.

Betygsskala

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet.

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas.

Information om betygsskalan samt om kunskapskrav för olika ämnen finns på Skolverkets hemsida.

Individuell studieplan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Den individuella studieplanen ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.

Frågor och svar

Skolverket har gjort en informativ film om betyg och bedömning. Så här skriver Skolverket själva om filmen:

Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor betydelse ett nationellt prov har och varför ett ’betyg’ på ett prov inte avgör elevens betyg.

Se Skolverkets film om betyg och bedömning

Under din gymnasietid läser du ett antal kurser. De flesta kurser är på 100 poäng och sträcker sig över ett läsår. Totalt läser du 2500 poäng under din studietid. Vid varje kursavslut sätts ett betyg på kursen. Detta betyg räknas in i din studentexamen. Du kan inte ändra ditt kursbetyg i efterhand (undantaget är om du blivit underkänd och gör en så kallad särskild prövning på kursen). Det betyder att de betyg du får redan i årskurs ett på gymnasiet kommer med i din studentexamen. Det gäller alltså att hänga med i studierna redan från början!

Du kan ansöka om så kallad särskild prövning, som är en chans att läsa upp ditt betyg. Den särskilda prövningen kan du bara göra om du fått F eller streck (-) i en kurs. Du kan alltså inte läsa upp ett godkänt betyg till ett högre. För mer information om särskild prövning – kontakta din skola.

Nej, det är inte möjligt.

Motala kommun erbjuder lovskola på sommaren för elever i årskurs 6-9 och gymnasiet. Lovskolan genomförs under två veckor i början av sommarlovet. Elever får information om kurser och anmälningsförfarande i god tid innan lovskolan startar.

Anmälan lovskola sommaren 2019 (PDF, 338 kB)

Ungdomar som umgås

Gymnasium

Samlad information om gymnasiet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej