glada ungdomar

Placering i skola görs utifrån adressen där eleven är folkbokförd. Vi erbjuder möjligheten att själv önska placering på annan skola. Det går även att välja fristående skola i kommunen eller skola i annan kommun. Placering sker i mån av plats.

Val av skola

Eleverna får en skolplacering utifrån det upptagningsområde de tillhör.

Samtidigt har vårdnadshavaren rätt att ansöka om plats i annan skola, kommunal eller fristående. Bytet av skola beviljas i mån av plats på den önskade skolan. Du kan även söka plats på skola i en annan kommun. Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Motala kommun eller omvänt.

Närhetsprincipen

Kommunen avgör hur många elever som får plats på en skola. I första hand utgår kommunen från en vårdnadshavares önskemål när en elev ska placeras vid en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen.

Syskonförtur

Om en elev söker till skola i annat upptagningsområde där syskonet går, går eleven inte före en elev som tillhör upptagningsområdet.
Syskonförtur kommer i nästa led, alltså eleven går före elev som inte har syskon i aktuell skola.

Ansökan om byte av grundskola samt anmälan om flytt till eller från Motala kommun (PDF, 56 kB).

Skolvalskarta

I denna karta kan du enkelt se till vilken skola du eller ditt barn hör beroende på vilket skolområde du/ni bor inom. I kartan finns också avståndsytor som tar hänsyn till skolskjutsreglerna.

Jämför olika grundskolor

Jämför skolor i kommunen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej