Fritidshem eller fritids är skolbarnomsorg för elever mellan sex och till och med vårterminen det år de fyller tretton år. Fritidshemmen finns i anslutning till våra grundskolor. För att gå på fritids måste du ansöka om en plats.
Fritidsgårdarna är en öppen fritidsverksamhet för elever på högstadiet. I Motala finns det tre kommunala fritidsgårdar och verksamheten Mer Fritid. Det finns även föreningsgårdar runt om i kommunen.

Fritids, fritidshem

Fritidshemmen ska erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För att de ska få detta måste miljön vara trygg, rolig och stimulerande. Lek, skapande och fysisk aktivitet ska få stort utrymme.

Enligt skollagen ska skolans verksamhet samordnas med fritidsverksamheten. Därför måste fritidshemmet finnas i anslutning till en skola. Du hittar mer information om Motala kommuns fritidshem under respektive skola.

Rätten till skolskjuts gäller inte till och från fritidsverksamhet.

Ansök om plats på fritids

Det är barn till vårdnadshavare som studerar eller arbetar som har rätt till plats på fritidshem

Om du vill ha plats på fritidshem måste du skicka in en ansökan.

Säg upp plats på fritids

Vill du säga upp en plats på fritids ska du skicka in en uppsägning. Uppsägningen ska ske två månader innan placeringen ska upphöra.

Uppsägning barnomsorg (PDF, 63 kB)

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är en öppen fritidsverksamhet för elever på högstadiet. I Motala finns det fyra kommunala fritidsgårdar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej