Alla barn som fyller sex år under året ska gå i förskoleklass. Barnen går i skolan fem timmar per dag.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra.

Varför förskoleklass?

Syftet med förskoleklassen är att stimulera varje elevs utveckling och lärande. De ska förberedas för fortsatt utbildning. Förskoleklass har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Verksamheten har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

Hur bedrivs verksamheten?

Från sex års ålder börjar elever i förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar under ett läsår.

Alla föräldrar som har barn som kan börja förskoleklass till hösten får information om skolan. Placeringen grundar sig normalt på det upptagningsområde barnet bor i.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej