Motala kommun erbjuder vårdnadshavare med barn mellan ett och fem år plats vid förskola. Det gäller dig som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig.
Förskolan är en skolform med egen läroplan. Vi erbjuder även pedagogisk omsorg i familjedaghem.
Det finns även ett antal fristående förskolor. Du hittar dem i listan.

Hitta på karta

Här kan du se alla förskolor på kommunkartan.

Till kartan

Förskolor A-Ö

A

Agneshög

Kommunal förskola som arbetar för trygga och glada barn - och vårdnadshavare. Förskolan är belägen i den västra delen av Motala. Den stora gården inbjuder till många olika aktiviteter. Vi har nära till Vättern och tillgång till Mariebergsskolans idrottshall.

B

Barnens Verkstad

Fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Barnens Verkstad ligger på Bergsätter.

Bergsätter

Kommunal förskola nära skog och natur. Gården erbjuder barnen en varierad utemiljö där de kan utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter.

Björkelund

Kommunal förskola med två avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Den ligger i ett villaområde intill en vacker lövskogsdunge. I närområdet finns Skolgårda skola, Göta kanal och Gamla Motala Verkstad.

Bondebacka

Kommunal förskola som präglas av lek och rörelse. Förskolan ligger vid Norra skolan med närhet till Bondebacka. Rollek, rörelselek, skapande, experiment och sagostunder sker såväl utomhus som inomhus året runt.

Bråstorp

Kommunal förskola med två avdelningar. Barnen är i åldrarna ett till fem år. Skog, lekparker och skola finns i vår närmiljö. Vi har eget kök där maten lagas från grunden.

C

Charlottenborg

Kommunal förskola med två avdelningar, med barn från ett till fem år. Förskolan ligger i området Charlottenborg, nära vacker skog och natur som vi utnyttjas flitigt, alla årstider på året.

D

Dansäter

Kommunal förskola i Borensberg med närhet till skolskog och sjö. Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan inryms i samma byggnad som Dansäterskolan F-6.

E

Eken

Kommunal förskola i Borensberg med tre avdelningar, en yngrebarnsavdelning och två äldrebarnsavdelningar. Närheten till skogen gör att vi har möjlighet att utnyttja utemiljön mycket i vår verksamhet.

Ekenäs

Kommunal förskola i området med samma namn. Förskolan har fyra avdelningar.

Ekparken

Kommunal förskola mitt i området Ekön. Förskolan ligger nära Motala centrum men har också skogen precis utanför dörren.

F

Fornåsa

Kommunal förskola i Fornåsa. Den öppna planlösningen möjliggör samverkan mellan avdelningarna. Barnens inflytande på verksamheten är central.

Fågelsta

Kommunal förskola i Fågelsta, cirka en mil utanför centrala Motala. Vi har två avdelningar för barn mellan ett och fem år. Förskolan finns i samma byggnad som Fågelsta skola och fritidshem.

G

Galaxen

Kommunal introduktionsförskola. Galaxen vänder sig till nyanlända barn och vårdnadshavare.

Godegård

Kommunal förskola i Godegård, tre mil norr om Motala. Vi har en avdelning och natur och miljö står i fokus. Vi är utomhus en stor del av dagen.

Gustavsvik

Kommunal förskola i ett fint och mångkulturellt område nära natur och vatten. Våra lokaler är rymliga och vi har en stor utegård.

Götgatan

Kommunal förskola i ett lugnt villaområde med skogen utanför. Förskolan består av en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år. Lokalerna är stora och ljusa och vi har en fin utemiljö.

H

Hällalund

Kommunal förskola i området Hällalund i Borensberg med två avdelningar.

K

Karlslund

Kommunal förskola som ligger vackert med sjön Boren och skogen nära. Här finns förskola, skola och fritidshem i samma hus.

Klockarebacken

Fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Klockarebacken ligger i Nykyrka, en mil norr om Motala tätort.

Klockrike

Kommunal förskola i Klockrike mellan Motala och Linköping. Förskolan ligger i anslutning till Klockrike skola, vilket ger oss möjlighet till samarbete, framför allt med fritids.

Krubban

Fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan Krubban ligger i Församlingshemmet i centrala Motala.

Kärrbacken

Kommunal förskola som ligger naturskönt i bostadsområdet övre Holm i Motala. Från förskolan tar sig pendlare lätt till både riksväg 50 mot Vadstena och väg 32 mot Skänninge-Mjölby.

L

Lustigkulle

Kommunal förskola i Charlottenborg. Förskolan är belägen precis vid skogen. Vi har även nära till Staffanstorp, Motala ström och Charlottenborgs slott. Det är promenadavstånd till Charlottenborgsskolan.

M

Marieberg

Kommunal förskola belägen på Motala Väster med närhet till Vättern och Varamon. Förskolan har åldersindelade grupper fördelade på tre hemvister.

Myran

Kommunal förskola mitt i bostadsområdet Charlottenborg. Det är nära till skolan, skogen och vacker natur.

N

Nykyrka

Kommunal förskola i Nykyrka norr om Motala. Här är det härligt nära skog och natur. På vår förskola vill vi väcka barnens tankar och funderingar. Vi uppmuntrar och utmanar dem i deras livslånga lärande.

Näktergalen

Kommunal förskola i Borensberg. På vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sina positiva förmågor att ta hand om och bry sig om varandra.

P

Parken

Kommunal förskola i de centrala delarna av Motala. Närområdet består till största delen av villabebyggelse och skogen i Bondebacka. Vi har nära till Göta kanal och flera parkområden. Trafiksituationen är lugn.

Pärlan

Fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan ligger på Motala Väster, i Råssnäskyrkans lokaler.

R

Rödbäcken

Kommunal förskola i norra delen av Varamon med promenadavstånd till stranden, skogen, bäcken och ängen. Förskolan består av en avdelning.

Rödluvan

Kommunal förskola i Borensberg. Förskolan har fyra avdelningar och gott om utrymme med lekhall och stor utegård.

S

Sagomossen

Kommunal förskola centralt i Motala. Här finns det sju avdelningar. Våra lokaler är fräscha och ljusa. Vi har ett modernt tillagningskök och en välplanerad gård.

Skogsgläntan

Kommunal förskola i bostadsområdet Bråstorp. Här finns två avdelningar. Verksamheten präglas av lek, glädje, trygghet och goda kamratrelationer.

Skogslyckan

Förskolan Skogslyckan ligger i Tjällmo. Vi har nära till skog och natur där vi ofta vistas. Förskolan består av tre avdelningar, en småbarnsavdelning och två för de äldre barnen. Vår ena avdelning för äldre är i angränsande lokaler på Granliden.

Slottsgränd

Kommunal förskola vid det natursköna friluftsområdet Fålehagen. Det här är den lilla förskolan med de stora möjligheterna. Förskolan består av en åldersblandad avdelning

Smedsby

Kommunal förskola i norra delen av Motala i anslutning till Smedsby skola. Förskolan har en avdelning. Vi är en förskola med utomhusprofil där samtliga pedagoger har utbildning inom utomhuspedagogik.

Solsätter

Kommunal förskola belägen i Dysätter med gångavstånd till Varamon och olika grönområden. Vi strävar efter att få kreativa barn som känner lust att lära och glädjas i att vistas utomhus.

Stjärnan

Fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan Stjärnan ligger i Borensberg, i Björkhällakyrkans lokaler.

Strömmen

Kommunal förskola med en inspirerande miljö. Förskolan ligger intill Södra skolan och nära Motala ström och Fålehagen. Vi arbetar med den inre och yttre lärmiljön och utmanar barnen till inflytande.

Syréngatan

Kommunal förskola i Borenshultsområdet nära sjön Boren och Göta kanal. Skogen finns nära förskolan med fina stigar och naturupplevelser. Förskolan har tre avdelningar.

T

Trollsländan

Kommunal förskola centralt i Motala. Vi har gångavstånd till centrum, biblioteket, lekparker och Vättern samt goda kommunikationsmöjligheter till olika naturområden och fritidsanläggningar.

U

Ugglan

Kommunal förskola i västra Motala. Ugglan har en avdelning med kombinerad dag- och nattverksamhet.

V

Varv

Kommunal förskola i Varv, en mil söder om Motala. Förskolan ligger i ett rymligt hus som ger barnen möjligheter och utrymme till lek och lärande. Det är nära till skog och jordbrukslandskap. Vi lägger stor vikt vid utomhusaktiviteterna.

Verkstadsön

Kommunal förskola mitt på Verkstadsön, mellan Göta kanal och Motala ström. Förskolan har två avdelningar och här finns en stor, härlig utegård.

Västra Bråstorp

Kommunal förskola präglad av ”Lärande för hållbar utveckling”. Byggnaden är ett Svanenmärkt passivhus som kräver minimal värmetillförsel. Västra Bråstorp är Sveriges mest miljövänliga förskola.

Vättern

Kommunal förskola med estetisk inriktning. Den är integrerad i Vätternskolan och finns på Ekön, mellan lasarettet och naturområdet Bondebacka. På förskolan finns tre avdelningar.

Ä

Ängeln

Fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan Ängeln ligger i Charlottenborg, i Charlottenborgskyrkans lokaler.

Ö

Österstad

Kommunal förskola på landsbygden i Österstad, öster om Motala tätort. Förskolan har två avdelningar, Vi arbetar för att få en trygg barngrupp där alla trivs, har roligt och utvecklas tillsammans.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej