Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever i kommunal verksamhet.

Motala kommun har en olycksfallsförsäkring hos Protector för elever, barn, ungdomar och andra i kommunens verksamhet. Observera att den kommunala försäkringen är en grundförsäkring som inte täcker sjukdom. Du bör därför överväga att komplettera försäkringsskyddet för dina barn. Med olycksfall menas en plötslig yttre händelse som medför personskada.

Om en skada inträffar måste du själv anmäla detta till försäkringsbolaget. Mer information finns på sidan Olycksfallsförsäkring.

Dina försäkringar

Alla behöver en hemförsäkring. Den gäller inte bara för dina saker utan innehåller också ansvars-, rätts- och överfallsskydd samt en reseförsäkring.

Behöver du se över ditt försäkringsskydd? Mer information om olika försäkringar hittar du hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej