Elevhälsa, hälsovård

Högstadiets och gymnasiets arbete med elevhälsa stödjer elevens utveckling mot målen. Skolor har tillgång till specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och vid behov också skolläkare. Vi som jobbar med elevhälsa arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och att vara en resurs för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagoger

Läs mer om specialpedagogernas verksamhet.

Kurator och skolpsykolog

Läs mer om kurators och skolpsykologs verksamhet.

Sköterska och läkare i skolan

Läs mer om sköterskornas och skolläkarens verksamhet.

Så jobbar skolorna med elevhälsa

Enligt skollagen har skolan fyra stora uppgifter inom elevhälsa:

  • att stödja elevens utveckling mot målen
  • att främja hälsa och förebygga ohälsa
  • att vara en resurs för elever i behov av särskilt stöd
  • att med samlade kompetenser stötta både elever och lärare

Grundskolornas elevhälsa

På Motala kommuns grundskolor finns det fem team som jobbar med elevhälsa. I teamen ingår specialpedagog, specialpedagog tal och språk, kurator, psykolog och skolsköterska. Det finns tillgång till skolläkare vid behov. Elevhälsochef, skolläkare och verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska insatser är också en del av organisationen för arbete med elevhälsa.

Gymnasiets elevhälsa

På Motala kommuns gymnasier finns det kurator och skolsköterska och tillgång till skolläkare. Elevhälsochef, skolläkare och verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska insatser är också en del av organisationen för arbete med elevhälsa.

Läs mer om elevhälsan och andra lokala resurser:

Kontakt

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på skolans arbete med elevhälsa? Kontakta i första hand den personal som är berörd eller Motala kommuns elevhälsochef via kommunens växel, 0141-22 50 00. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via ett formulär här på webben.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej