Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsan i Motala kommun ska stödja elevens utveckling mot målen. Den ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsan är också en resurs för elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans uppdrag

Enligt skollagen har elevhälsan fyra stora uppgifter:

  • stödja elevens utveckling mot målen
  • främja hälsa och förebygga ohälsa
  • vara en resurs för elever i behov av särskilt stöd
  • med samlade kompetenser stötta både elever och lärare

Elevhälsans organisation

I Motala kommun består elevhälsan på grundskolan av fem team. I teamen ingår specialpedagog, specialpedagog tal och språk, kurator, psykolog samt skolsköterska. Det finns tillgång till skolläkare vid behov.

På gymnasiet består elevhälsan av kurator och skolsköterska, samt tillgång till skolläkare. Läs mer om elevhälsan och andra lokala resurser på Platengymnasiet och Carlsunds utbildningscentrum.

Elevhälsochef, skolläkare och verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska insatser ingår också i elevhälsan.

Vår verksamhet

Specialpedagoger

Läs mer om specialpedagogernas verksamhet.

Man och kvinna som ger stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Kurator och skolpsykolog

Läs mer om kurators och skolpsykologs verksamhet.

Sköterskor och läkare

Läs mer om sköterskornas och skolläkarens verksamhet.

Elevhälsochef
Kathrin Thomas
0141-22 59 82
Skicka e-post till Kathrin Thomas

Om du undrar över något eller är missnöjd med bemötande eller det omhändertagande du fått i elevhälsan, tala i första hand med den personal som är berörd eller med elevhälsochefen. Du kan också lämna synpunkter och klagomål här via kommunens tjänst Dialog.

 

Elevhälsan finns även på Platengymnasiet och Carlsund.

Som ett samarbete mellan kommunens bildningsförvaltning, sociala förvaltningen och Region Östergötland är det framtaget en portal för barn som mår dåligt, Saga – Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej