Dexter

Dexter är en e-tjänst som riktar sig till elever, personal eller vårdnadshavare och som innehåller närvarorapportering, individuella studieplaner med mera.

Dexter

För att komma in på e-tjänsten Dexter måste du logga in. Det finns olika inloggning beroende på om du är inom eller utanför Motala kommuns nätverk. Är du utanför det kommunala nätverket krävs e-legitimation/BankID.

Elever och personal på skolan

Inloggning

Vårdnadshavare och personal hemifrån/utanför kommunens nät

Inloggning