Dexter och Fronter

Dexter är en e-tjänst som riktar sig till elever, personal eller vårdnadshavare och som innehåller närvarorapportering, individuella studieplaner med mera.
Fronter är en lärplattform, riktad till elever, personal och vårdnadshavare.

Dexter

För att komma in på e-tjänsten Dexter måste du logga in. Det finns olika inloggning beroende på om du är inom eller utanför Motala kommuns nätverk. Är du utanför det kommunala nätverket krävs e-legitimation/BankID.

Elever och personal på skolan

Inloggning

Vårdnadshavare och personal hemifrån/utanför kommunens nät

Inloggning

Fronter

För att komma in på e-tjänsten Fronter måste du logga in. Det finns olika inloggning beroende på om du är inom eller utanför Motala kommuns nätverk.

Elever och personal på skolan

Inloggning

Personal hemifrån/utanför kommunens nät

Inloggning

Vårdnadshavare hemifrån/utanför kommunens nät

Inloggning