Äldre röda trähus på rad från 1800-talet. I folkmun även kallade "Svarta raden". Husen ligger på Verkstadsön i Motala och inrymmer privatbostäder och två museilägenheter.

Museilägenheterna på Verkstadsön, Motala. Fotograf: Frida Dufwenberg

Kulturarv och besöksmål

Motala har en spännande historia som man kan se tydliga spår av i landskapet. Historien har format Motala till vad staden och kommunen är idag. Motala präglas i högsta grad av Baltzar von Platens kanalbygge och stadsplan. Tack vare honom finns staden Motala.

Stenålderslämningar

De senaste årtiondenas arkeologiska undersökningar i Motala visar att människor fanns här redan för 11 000 år sedan. Stenålderslämningar på båda sidor Motala ström har gett oss en helt ny bild av vårt ursprung. Historiska lämningar som framkommit på södra sidan av Motala ström de senaste åren har ökat kunskapen.

Baltzar von Platen

Från 1800-talets början dominerar bygget av Göta kanal och Baltzar von Platen grundläggandet av staden Motala. Den svenska industriella revolutionen startade i Motala. Framväxten av Motala verkstad och den äldsta tekniska skolan i Sverige ledde till en expansion och många företagsetableringar. Motala industrimuseum visar den mångfald produkter som tillverkats här.

Kommunens museer

Charlottenborgs slott öppnar åter för besökare 23 mars 2019. På slottet finns bland annat en stenåldersutställning, fantastiska träsniderier av Sophia Isberg samt ett 1600-talsrum. Sveriges Rundradiomuseum och de två stora radiotornen från 1927 visar en viktig 1900-talsepok. Museilägenheterna i Svarta raden visar två arbetarhem från 1853 och 1903 och den standardförbättring som sker på 50 år. Motala industrimuseum är beläget vid Göta kanal och berättar Motala Verkstads historia.

Historiska besöksmål

Motala motormuseum i hamnen är ett av vårt lands mest omfattande och populära i sitt slag. Ulvåsa med Birgittas udde besöker man gärna sommartid. Verner von Heidenstams Övralid ligger strax utanför Motala och är ett uppskattat besöksmål. Sveriges äldsta hälsobrunn finns i Medevi där en hel by av 1700-tals hus är bevarade. Sommartid finns här många aktiviteter. I Godegård finns Svenskt Porslinsmuseum med en stor porslinssamling som fyller flera hus.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej