Kultur

Motala kommun har ett rikt kulturliv med både professionell kultur och lokal föreningskultur som är tillgänglig för alla. Det finns flera museer och bibliotek och en kulturskola.