Foto: Mostphotos

Fotbollsplaner

I Motala kommun är det alltid nära till en idrottsplats och fotbollsplan. En del av dem får användas fritt av allmänheten. Om du är intresserad av att använda någon av de andra idrottsplatserna utanför ordinarie föreningsverksamhet, hör gärna av dig till respektive förening.

Idrottsplatser

Här finner du en sammanställning över idrottsplatser i Motala kommun.

Allmänna idrottsplatser

Det finns några idrottsplatser i Motala som är tillgängliga för allmänheten.

På Råssnäsudden finns Råssnäs fotbollsfält med gräsplaner för fotboll och andra aktiviteter samt möjlighet till dusch och omklädning. Anläggningen kan bokas genom lokalbokningen.

På Charlottensborgs IP i Charlottenborg finns en gräsplan för fotboll som alltid får användas fritt av allmänheten.

Näridrottsplatser

Skolgårda spontanidrottsplats är en multiaktivitetsarena, som genom samarbete med föreningslivet och Skolgårda fritidsgård erbjuder möjlighet till spontan aktivitet på fritiden

Även områdena Väster och Ekön har liknande näridrottsplatser.

I samverkan mellan Motala kommun, Borensbergs IF och Östergötlands idrottsförbund har det i Borensberg skapats en spontanidrottsplats som, till skillnad från den på Skolgårda även går att spola is för vinteridrott på.

I Fornåsa finns även där en spontanidrottsplats. Den ligger precis intill Fornvalla IP.

Föreningsdrivna anläggningar

I Motala finns flera fotbollsanläggningar kopplade till en idrottsförening, se nedan.

Anläggning Plats
IP Bergvallen Borensberg
Björkhagavallen Kristberg
Borens IP Motala
De Geer Vallen Godegård
Fornvalla IP Fornåsa
Hjärnevallen IP Medevi
Idrottsparken Motala
Sundsparken Fågelsta
Klockrikevallen Klockrike
Karshults IP Motala
Motalavallen Motala
Kamraternas IP Motala
Tjällmo IP Tjällmo
Z-parken Motala
Lionvallen Borensberg
Norra IP Motala
Vallerstad Motala
Östvalla IP Österstad

 

 

 

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej