Naturen i och kring Motala är omväxlande. Vandringsleder och strövområden i Motala kommun inbjuder till motion och rekreation utomhus året runt.

Vandra och ströva i naturreservaten

I Motala kommun finns det 20 naturreservat. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

Till naturområden