Ridning

Ridning är efter fotboll den största ungdomsidrotten i Sverige. Ridning är också en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning.

Om ridning

Ridning är en del av allemansrätten och det innebär att du får du rida fritt i naturen. Med tanke på risken för markskador är det ändå viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Läs mer

Naturvårdsverket

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om ridning och allemansrätten.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej