Ryttare på häst som rider i vattenbrynet

Ridning vid Vätterns strand. Fotograf: Bengt Andrae

Ridning är efter fotboll den största ungdomsidrotten i Sverige. Ridning är också en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning.

Ridning är en del av allemansrätten och det innebär att du får du rida fritt i naturen. Med tanke på risken för markskador är det ändå viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.
På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om ridning och allemansrätten.

Vid ridning i Motala kommun

  • Ridning får inte ske inom kommunens allmänna badplatser samt inom Fålehagens spårområde och i elljusspåret på Råssnäs.
  • Ridning, löpning och promenader får inte ske i anlagda skidspår inom Fålehagens spårområde och elljusspåret på Råssnäs.
  • Ridning är inte tillåtet i Sjöbo-Knäppans och Staffanstorps naturreservat.
  • Motala kommun rekommenderar också att du mockar efter din häst så snart så är möjligt när du rider längs till exempel vägar och cykelvägar. Här kan hästbajset utgöra ett farligt hinder för cyklister eller barnvagnar.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (PDF, 3,7 MB)

Ridväg vid Solsätters ridskola

I skogen norr om Solsätters ridskola finns en ridväg som är 1,5 km lång. Ridvägen används ofta av ridskolegrupper från Solsätters ridskola men även av privatryttare. Ridvägen är belagd med sand- och grusmaterial som schaktats bort från Storgatan i samband med att den byggdes om. Planering och utformning av ridvägen har skett i samarbete med Motala ryttarförening.
Naturkartan visar dig var ridvägen är.

Ridanläggningar

Inom kommunen finns ett antal ridklubbar och ridanläggningar.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej