I Motala kommun finns det i dag 20 naturreservat. De bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om kommunens naturområden och naturreservat.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej