Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsynsansvar över de kommunala badplatserna (strandbaden).

Verksamheten - kommunala bad - drivs av Kultur och Fritid som regelbundet tar vattenprover på badplatserna.

Resultat av badvattenprov

Resultaten av vattenprotagningarna läggs in på Havs- och vattenmyndighetens webbsida ”Badplatsen”. Där kan du hitta den senaste informationen om badvattnets temperatur och kvalitet.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej