I Motala kommun finns ett omfattande och variationsrikt föreningsliv. Varje år delas bidrag ut till sökande föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar och arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag till kulturföreningar.

Föreningsregister

Motala kommun har ett föreningsregister. I föreningsregistret finns föreningar som får verksamhetsstöd från Motala kommuns bildningsnämnd och socialnämnd. Här finns också fritids-, kultur och omsorgsföreningar som anmält att de vill stå med i registret och lämnat samtycke till publicering.

På grund av Personuppgiftslagen, PUL, har vi valt att inte publicera enskilda kontaktpersoner eller c/o-adresser utan hänvisar istället till föreningarnas webbplatser.

Föreningsbidrag

Lokala organisationer inom kommunen som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, kan erhålla bidrag efter särskild prövning av bildningsnämnden. Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer (PDF, 186 kB).

Här hittar du olika blanketter som rör fritids- och föreningslivet.

Även socialnämnden fördelar bidrag till: