I Motala kommun finns ett omfattande och variationsrikt föreningsliv. Varje år delas föreningsbidrag ut till sökande föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar och arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag till kulturföreningar.

Föreningsregister

Motala kommun har ett föreningsregister. I föreningsregistret finns föreningar som får verksamhetsstöd från Motala kommuns bildningsnämnd och socialnämnd. Här finns också fritids-, kultur och omsorgsföreningar som anmält att de vill stå med i registret och lämnat samtycke till publicering.

På grund av Personuppgiftslagen, PUL, har vi valt att inte publicera enskilda kontaktpersoner eller c/o-adresser utan hänvisar istället till föreningarnas webbplatser.

Föreningsbidrag

Motala kommun avsätter varje år i budgeten en summa för bidrag till ideella föreningar. Du ansöker om föreningsbidrag genom att fylla i rätt blankett som du hittar på vår e-tjänstportal under Föreningar och föreningsliv.

Du kan läsa mer om vad som gäller i riktlinjerna för respektive typ av bidrag.

Bidrag som fördelas av bildningsnämnden

Bidrag som fördelas av socialnämnden

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej