Foto: Motala bibliotek

DigidelCenter

Motala bibliotek har fått projektmedel av Motala kommun, Region Östergötland, Kulturrådet och Internetstiftelsen i Sverige för att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet är att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna.

Ett lärcentrum med fokus på ökad digital delaktighet

Digitalt lärande

Tanken med ett DigidelCenter är att det ska vara en plats för fritt digitalt lärande utifrån egna behov och där man också ska kunna få hjälp med digital samhällsservice i stort. Det ska vara en öppen, tillgänglig och avgiftsfri service på samma sätt som all annan service på biblioteket är gratis för användarna. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla individer att utveckla sin digitala skicklighet så att de kan använda sig av innehåll och tjänster på Internet.

Målet är att DigidelCenter ska bidra till att öka den digitala skickligheten hos medborgarna. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag krävs att man har en grundläggande digital skicklighet. Det finns idag ett digitalt utanförskap både bland svenskar och inte minst bland människor som kommer från andra länder. De möter ett samhälle som snabbt digitaliseras och där många samhällstjänster gjorts om till e-tjänster. Det är en demokratisk rättighet att alla människor på ett likvärdigt sätt ska kunna ta del av samhällets service.

Verksamhet

I DigidelCenter kommer det att finnas både vardaglig bemanning där man kan få hjälp med teknikfrågor men också workshops och studiecirklar med olika teman. DigidelCenter rikar sig till alla målgrupper, oavsett ålder och bakgrund, och kommer att vara avgiftsfritt för alla som vill delta.

Projektet i media

Motala bibliotek startar digitalt center

Kontakt

Projektledare: Susanne Kastbom

Bibiliotekschef: Birgitta Hellman Magnusson

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej