Foto: Mostphotos

Motala DigidelCenter

Motala bibliotek har med hjälp av projektmedel från Internetstiftelsen i Sverige, Kulturrådet, Motala kommun och Region Östergötland fått möjlighet att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet är att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. Projektet är treårigt och pågår 2017-2019. Målet är att verksamheten efter projektets slut ska bli en del av bibliotekets ordinarie verksamhet.

Ett lärcentrum med fokus på ökad digital delaktighet

Tanken med ett DigidelCenter är att det ska vara en plats för fritt digitalt lärande utifrån egna behov och där man också ska kunna få hjälp med digital samhällsservice i stort. Det ska vara en öppen, tillgänglig och avgiftsfri service på samma sätt som all annan service på biblioteket är gratis för användarna. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla individer att utveckla sin digitala skicklighet så att de kan använda sig av innehåll och tjänster på Internet.

Målet är att DigidelCenter ska bidra till att öka den digitala skickligheten hos medborgarna. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag krävs att man har en grundläggande digital kunnighet. Det finns idag ett digitalt utanförskap både bland svenskar och bland människor som kommer från andra länder. De möter ett samhälle som snabbt digitaliseras och där många samhällstjänster gjorts om till e-tjänster. Det är en demokratisk rättighet att alla människor på ett likvärdigt sätt ska kunna ta del av samhällets service.

I DigidelCenter finns det både vardaglig bemanning där man kan få hjälp med teknikfrågor men också workshops och studiecirklar med olika teman. DigidelCenter rikar sig till alla målgrupper, oavsett ålder och bakgrund. All verksamhet är avgiftsfri för de som vill delta.

”Motala-modellen” – digitalisering som stärker demokration

Så här formulerar vi hur vår verksamhet är uppbyggd och vilka delar som ingår:

 • All service och verksamhet syftar till att öka den digitala kompetensen hos kommuninnevånarna.
 • Verksamheten är tydligt utformad och lätt att urskilja bland övriga aktiviteter.
 • Verksamheten bedrivs med fördel på flera platser och kan även vara uppsökande.
 • Projektet är väl förankrat i kommunen, både via vision och delfinansiering.
 • En styrgrupp sätts samman med representanter från kommun, näringsliv och föreningar.
 • Samverkan sker med övrig kommunal verksamhet, studieförbund, näringsliv, föreningar och andra aktörer.
 • Modellen ger möjlighet att prova olika samarbeten och upplägg för att hitta den optimala utformningen för verksamheten.
 • Aktiviteterna är anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar.
 • All service och verksamhet ska vara kostnadsfri för besökarna.
 • Verksamheten riktar sig till alla åldrar och verkar för hög jämställdhet, tillgänglighet och integration.
 • Statistik tas fram och dokumentation förs under hela projekttiden.
 • I verksamheten ingår marknadsföring, omvärldsbevakning, att ta emot studiebesök och att delta i konferenser och kunskapsnätverk.
 • Målet med projektet är att de aktiviteter som fungerat bra implementeras i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut.

Besök Motala DigidelCenter

Under sommaren/hösten så renoveras Motala bibliotek. Detta innebär att vi tyvärr inte kan ta emot några studiebesök under denna period. Däremot så kommer vi gärna till er och berättar om vår verksamhet, kontakta Susanne för ytterligare information!

Kontakt

Projektledare:
Susanne Kastbom
susanne.kastbom@motala.se
0141-22 54 76, 070-612 53 40

Verksamhet

Här kan du läsa mer om vår verksamhet, samarbeten och de aktiviteter som pågår och de som har slutförts.

Projektet i media

Då och då uppmärksammas vi i media, här finns länkar till artiklar, filmer och annat.

Vad händer i projektet

Här kan du läsa om allt som händer, stort som smått.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej