Digidelcenter, projekt 2017-2019

Här finns information om Digidelprojektet om pågick 2017-2019. Projektet är nu avslutat.

Motala bibliotek fick med hjälp av projektmedel från Internetstiftelsen i Sverige, Kulturrådet, Motala kommun och Region Östergötland möjlighet att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet har varit att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. Projektet var treårigt och pågick 2017-2019. Verksamheten är nu en del av bibliotekets ordinarie utbud.

Dokumentationen som förts löpande avslutas i samband med att projektet avslutas. Den information som är inlagd här kommer att finnas kvar.

Under hösten 2019 blev projektet utsett till ”Årets medarbetarinnovation” inom Motala kommun och till ”Årets Innovation” i Motala.

Ett lärcentrum med fokus på ökad digital delaktighet

Tanken med ett DigidelCenter är att det ska vara en plats för fritt digitalt lärande utifrån egna behov och där man också ska kunna få hjälp med digital samhällsservice i stort. Det ska vara en öppen, tillgänglig och avgiftsfri service på samma sätt som all annan service på biblioteket är gratis för användarna. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla individer att utveckla sin digitala skicklighet så att de kan använda sig av innehåll och tjänster på Internet.

Målet med projektet har varit att öka både den digitala kompetensen och det digitala självförtroendet hos medborgarna. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag krävs att man har en grundläggande digital kunnighet. Det finns idag ett digitalt utanförskap både bland svenskar och bland människor som kommer från andra länder. De möter ett samhälle som snabbt digitaliseras och där många samhällstjänster gjorts om till e-tjänster. Det är en demokratisk rättighet att alla människor på ett likvärdigt sätt ska kunna ta del av samhällets service.

Projektet har innehållit både vardaglig bemanning där man kunnat få hjälp med teknikfrågor men också workshops, föreläsningar och studiecirklar med olika teman. Verksamheten har riktat sig till alla målgrupper, oavsett ålder och bakgrund. All verksamhet har varit avgiftsfri för de som deltagit.

”Motala-modellen” – digitalisering som stärker demokration

Så här formulerar vi hur vår verksamhet är uppbyggd och vilka delar som ingår:

 • All service och verksamhet syftar till att öka den digitala kompetensen hos kommuninnevånarna.
 • Verksamheten är tydligt utformad och lätt att urskilja bland övriga aktiviteter.
 • Verksamheten bedrivs med fördel på flera platser och kan även vara uppsökande.
 • Projektet är väl förankrat i kommunen, både via vision och delfinansiering.
 • En styrgrupp sätts samman med representanter från kommun, näringsliv och föreningar.
 • Samverkan sker med övrig kommunal verksamhet, studieförbund, näringsliv, föreningar och andra aktörer.
 • Modellen ger möjlighet att prova olika samarbeten och upplägg för att hitta den optimala utformningen för verksamheten.
 • Aktiviteterna är anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar.
 • All service och verksamhet ska vara kostnadsfri för besökarna.
 • Verksamheten riktar sig till alla åldrar och verkar för hög jämställdhet, tillgänglighet och integration.
 • Statistik tas fram och dokumentation förs under hela projekttiden.
 • I verksamheten ingår marknadsföring, omvärldsbevakning, att ta emot studiebesök och att delta i konferenser och kunskapsnätverk.
 • Målet med projektet är att de aktiviteter som fungerat bra implementeras i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut.

Kontakt

Susanne Kastbom
Verksamhetsansvarig
E-post: susanne.kastbom@motala.se
Telefon: 0141-22 54 76 eller 070-612 53 40

Läs mer

Verksamhet

Här kan du läsa mer om den verksamhet och de aktiviteter som har bedrivits.

Projektet i media

Då och då har vi uppmärksammats i media, här finns länkar till artiklar, filmer och annat.

Vad hände i projektet?

Här kan du läsa om allt som har hänt under projekttiden, stort som smått.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej