Trafikregler och säkerhet

Här hittar du kommunens lokala trafikföreskrifter som du som trafikant måste följa.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte finns beskrivna i lagar, utan som kommunen själv beslutar om, till exempel huvudleder och väjningsregler. De märks i regel ut med vägmärken, men det finns några generella lokala trafikföreskrifter.

Dessa innebär att:

  • Det är förbjudet att föra eller parkera fordon i park, plantering, strövområden eller liknande.
  • Det är förbjudet att åka skateboard på gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik.
  • Motorcykel med sidovagn och trehjulig motorcykel likställs med bil när det gäller parkering.
  • Cykel och moped klass 2 ska parkeras i cykelställ där det finns ett sådant. Dock får inte tandemcykel, trehjulig cykel eller cykel med tillkopplat fordon ställas där om den är i vägen för annan trafik.
  • Fordon får parkeras på gator och andra allmänna platser i högst 24 timmar i följd på vardagar (måndag till fredag).
  • På avgiftsbelagda parkeringsplatser tas parkeringsavgift ut vardagar klockan 9.00-18.00 och dag innan röd dag klockan 9.00-15.00. Löst parkeringsbiljett gäller för andra parkeringsplatser med biljettautomat med samma eller lägre taxa och med samma eller längre maximitid.
  • Beställd taxibil får vänta på passagerare på gata med parkeringsförbud.
  • De tätbebyggda områdena Borensberg, Fornåsa, Fågelsta, Godegård, Karlsby, Klockrike, Motala, Nykyrka, Tjällmo och Österstad finns definierade.

Fler trafikföreskrifter

På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram vilka trafikföreskrifter som gäller i Motala och på andra ställen i Sverige.

Svensk trafikföreskriftsamling – Transportstyrelsen

Blomlådor som farthinder

Kommunen har tidigare erbjudit boende att sätta ut blomlådor som ett sätt att minska farten på villagator. Denna möjlighet har dock tagits bort då vi kunnat konstatera att det inte har fyllt sitt syfte.

Tyck till om trafikmiljön

Har du synpunkter på trafikregler och säkerhet? Du kanske vill tipsa om en farlig korsning eller annan trafiksituation? Hör av dig med din synpunkt via vårt synpunktssystem.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej