Trafikregler och säkerhet

Här hittar du kommunens lokala trafikföreskrifter som du som trafikant måste följa.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte finns beskrivna i lagar, utan som kommunen själv beslutar om, till exempel huvudleder och väjningsregler. De märks i regel ut med vägmärken, men det finns några generella lokala trafikföreskrifter.

Dessa innebär att:

  • Det är förbjudet att föra eller parkera fordon i park, plantering, strövområden eller liknande.
  • Det är förbjudet att åka skateboard på gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik.
  • Motorcykel med sidovagn och trehjulig motorcykel likställs med bil när det gäller parkering.
  • Cykel och moped klass 2 ska parkeras i cykelställ där det finns ett sådant. Dock får inte tandemcykel, trehjulig cykel eller cykel med tillkopplat fordon ställas där om den är i vägen för annan trafik.
  • Fordon får parkeras på gator och andra allmänna platser i högst 24 timmar i följd på vardagar (måndag till fredag).
  • På avgiftsbelagda parkeringsplatser tas parkeringsavgift ut vardagar klockan 9.00-18.00 och dag innan röd dag klockan 9.00-15.00. Löst parkeringsbiljett gäller för andra parkeringsplatser med biljettautomat med samma eller lägre taxa och med samma eller längre maximitid.
  • Beställd taxibil får vänta på passagerare på gata med parkeringsförbud.
  • De tätbebyggda områdena Borensberg, Fornåsa, Fågelsta, Godegård, Karlsby, Klockrike, Motala, Nykyrka, Tjällmo och Österstad finns definierade.

Fler trafikföreskrifter

I Svensk trafikföreskriftsamling på Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram vilka trafikföreskrifter som gäller i Motala och på andra ställen i Sverige.

Blomlådor

Motala kommun prioriterar hastighetsdämpande insatser till platser med det största behovet. Detta är sällan i villaområden där det oftast bara förekommer lokal trafik, exempelvis boende och besökare.

För att dämpa hastigheterna utanför din bostad kan du, mellan 15 april och 15 maj, lämna in en intresseanmälan om att få tillstånd att ställa ut blomlådor utanför din bostad. Fordon tvingas sick-sacka mellan lådorna vilket sänker farten. Du kan bara lämna en intresseanmälan om att ställa upp blomlådor för den gata din fastighet har utfart mot.

Du kan läsa mer på webben om intresseanmälan för blomlådor. 

Tyck till om trafikmiljön

Har du synpunkter på trafikregler och säkerhet? Du kanske vill tipsa om en farlig korsning eller annan trafiksituation? Hör av dig med din synpunkt via vårt synpunktssystem.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej