Vägarbete

Vägarbete på Sveavägen i Motala 2016. Fotograf: Jessica Henulin

Här hittar du information om pågående vägarbeten i Motala kommun. Du kan också läsa om andra trafikstörningar och läget i trafiken.

Att helt stänga av en gata är inget vi kör lättvindigt. Men ibland krävs det för att garantera säkerheten för både vår personal, som arbetar nära vägen, och de trafikanter som måste passera. Det är också så att vi kan jobba betydligt mer effektivt om vi inte har passerande biltrafik att ta hänsyn till. Därmed kan den totala arbetstiden bli kortare.

Det generella svaret är ”nej”. Att kommunen bygger om sina vägar är något man får räkna med. I undantagsfall har det betalats ut ersättning för förlorad inkomst. Då var det huvudsakliga skälet att vi inte varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation mot näringsidkare om vad vägarbetet skulle innebära.

Kundservice Gata & park
0141-22 51 34
kundservice@motala.se