Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ta sig fram kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kontakt

Gator och trafik
Telefon:
0141-22 50 00
E-post: gata@motala.se

Adress:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej