Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller för dig som vill parkera bilen i Motala kommun.

Inom Motala kommun är det tillåtet att stå parkerad 24 timmar i följd på gatorna. Det finns dock vissa undantag, så följ alltid skyltarna på platsen.

Parkera i Motala centrum

Ett exempel är Motala centrum som ligger inom en zon med förbud att parkera fordon. Detta innebär att det bara är tillåtet att parkera på platser markerade med P-skylt inom zonen. Men det finns gott om kommunala parkeringar i centrum, och det finns dessutom privata aktörer. Det är alltså aldrig långt till en parkeringsplats i Motala centrum.

På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringar i centrala Motala. Både kommunens parkeringar och privata alternativ finns med. Du kan också se var det finns parkeringar för funktionshindrade.

Gator och trafik
gata@motala.se

Frågor om mobil betalning av din parkering hänvisar vi i första hand till respektive företags kundservice:

Inteleon SMS Park

eParkera