Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller för dig som vill parkera bilen i Motala kommun. På vår parkeringskarta kan du se var i centrala Motala det finns parkeringar för bil, mc och för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Inom Motala kommun är det tillåtet att stå parkerad 24 timmar i följd på gatorna. Det finns dock vissa undantag, så följ alltid skyltarna på platsen.

Parkera i Motala centrum

Ett exempel är Motala centrum som ligger inom en zon med förbud att parkera fordon. Detta innebär att det bara är tillåtet att parkera på platser markerade med P-skylt inom zonen. Men det finns gott om kommunala parkeringar i centrum, och det finns dessutom privata aktörer. Det är alltså aldrig långt till en parkeringsplats i Motala centrum.

Parkeringskarta

På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringar för bil och motorcykel i centrala Motala. Både kommunens parkeringar och privata alternativ finns med. Du kan också se var det finns parkeringar för personer med funktionsnedsättning. Kartan visar också särskilda platser för buss och taxi, och var det finns lastzoner, där du inte får parkera.

Parkeringskarta över Varamon

Här hittar du en karta som visar var du kan parkera i Varamobaden.

Du kan se var det finns parkeringsplatser, och var du kan parkera utmed en väg. Kartan visar också var du inte får parkera. Det är viktigt att du följer detta, eftersom felparkerade bilar kan försvåra för exempelvis räddningsfordon att komma fram.

Långtidsparkering

På parkeringen norr om Centralstationen finns en del längst bort från stationen som är långtidsparkering. Där är det tillåtet att parkera 72 timmar. Parkeringsplatsen är avgiftsfri.

Kontakt

Gator och trafik
E-post: gata@motala.se

Frågor om mobil betalning av din parkering hänvisar vi i första hand till respektive företags kundservice:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej