Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i Östergötlands län. Östgötatrafiken, som ägs av Region Östergötland, ansvarar för planering av trafiken, tidtabeller, marknadsföring och kundservice. Har du frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken? Kontakta Östgötatrafikens kundservice.

I Motala, liksom övriga Östergötlands län, är det Östgötatrafiken som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Tätortsbussarna är anpassade till både pendlare som pendlar till och från Motala och resenärer inom Motala. Läs mer på Östgötatrafikens webbplats om tätortslinjerna och Östgötapendeln som kör pendeltågtrafik på sträckan Motala – Mjölby – Linköping – Norrköping.

Läs mer

  • www.ostgotatrafiken.se – kollektivtrafik i Östergötlands län, tätortstrafik och pendling till och från Motala, servicelinje, beställning av anropsstyrd trafik och närtrafik