Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser. Här kan du läsa om vad som gäller om du ska gräva i kommunens gator.

Grävtillstånd

Den som ska gräva i allmän mark ska skaffa tillstånd för detta. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv, exempelvis ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme.

Det ställs stora krav på att den som utför grävningsarbete har rätt kunskap. Ofta krävs en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen på ett säkert sätt, både för arbetare och för trafikanter. Det finns också kvalitetskrav på själva utförandet.

Grävtillstånd ska sökas minst tre veckor före planerad start. Kommunen, väghållaren, måste känna till alla arbeten som berör gatumark eftersom vi har ansvaret för trafikanternas säkerhet. Motala kommun använder sig av ett digitalt system, ISY Case, där alla ansökningar som rör grävningar i kommunal mark och trafikanordningsplaner görs.

Säkerhet vid vägarbeten

De som planerar ett arbete vid en väg måste tänka på säkerheten för de som ska utföra arbetet. Men också för andra trafikanter och de som bor och uppehåller sig vid vägen. Vägmärken och anvisningar för trafiken måste vara korrekta och tydliga. I första hand ska man försöka planera så att trafiken leds om och inte passerar vägarbetet alls. Det är inte alltid som det är möjligt. I de fallen måste det finnas anordningar som skyddar personalen och förhindrar att trafiken kommer in på arbetsområdet.

Det finns mycket annat att tänka på när man planerar ett vägarbete. Vi rekommenderar att du som är berörd läser handboken Arbete på väg (PDF, 3,8 MB), som är antagen av Motala kommun.

Du ansöker om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via en e-tjänst – ISY Case.

Logga in i ISY Case

Registrera ny användare

Gator och trafik
gata@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej