Byte av vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan

Här hittar du uppdaterad information om arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan.

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Östermalmsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras för att säkra en vattenförsörjning av hög kvalitet även i framtiden. Hela sträckan från Verkstadstorget fram till Källgatan (utanför polishuset) måste bytas. Det är ett mycket omfattande jobb som kommer att ta flera år.

Arbete under 2021

Under 2019-2020 genomfördes den första delen mellan rondellen vid Verkstadstorget/Netto och Charlottenborgsvägen. Arbetet startade 13 maj 2019, och fortsätter i riktning mot centrum.

Etapper i arbetet

Etapp 1-5 är avklarade.

Etapp 6 och 7

Etapp 6 beräknas starta vecka 15. Mer information kommer under projektets gång.

Trafiken

Ledningarna ligger djupt i gatan och vi kommer att behöva gräva breda schakt för att komma åt dem, vilket ofrånkomligen påverkar trafiken på Östermalmsgatan. Vi kommer att hålla ett körfält öppet när det är möjligt. Under vissa perioder måste dock hela gatans bredd tas i anspråk och trafiken leds då om på andra vägar.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och väljer andra vägar när det är möjligt för att minska trafikflödet förbi arbetsområdet.

Tung trafik

Under tiden då arbete pågår rekommenderas tung trafik att välja andra vägar genom Motala än Östermalmsgatan. Vid Motalas ytterkanter kommer det att skyltas till omledningsvägar för tung trafik runt staden. Verksamheter som tar emot leveranser rekommenderas att förbereda berörda leverantörer på detta.

Buss- gång- och cykeltrafik

Busstrafiken leds i perioder om via Magasinsgatan. Gångtrafikanter och cyklister måste under arbetet ta andra vägar förbi arbetsområdet.

Biltrafikanter

I perioder när Östermalmsgatan är stängd för trafik ombeds du som biltrafikant att själv välja andra vägar som passar för din färdväg och destination.

Se etapperna på karta

Här kan du se de olika etapperna på en karta.

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej