Motala kommun arbetar med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder som gör våra gator och vägar säkrare. Vi genomför också kampanjer för att förändra beteendet i trafiken. På de här sidorna kan du läsa om skötsel av gator, parkering och aktuella vägarbeten.

Parkering

Se var du kan parkera, vilka taxor som gäller och hitta kontaktuppgifter till parkeringsbolag.

Gator

Här hittar du information om vem som äger gator, vad som ingår i fastighetsägarens ansvar och hur man kan felanmäla gator.

Kollektivtrafik

Östgötatrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken.