Gata med bilar i Motala centrum

Fotograf: Jessica Henulin

Motala kommun arbetar med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder som gör våra gator och vägar säkrare. Vi genomför också kampanjer för att förändra beteendet i trafiken. På de här sidorna kan du läsa om skötsel av gator, parkering och aktuella vägarbeten.

Cykla i Motala

Hitta med hjälp av cykelkartan och se var det finns cykelvägar och cykelpumpar. Läs mer om hur vi satsar på cykling.

Till cykling och cykelvägar