Trafik och gator

Motala kommun arbetar med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder som gör våra gator och vägar säkrare. Vi genomför också kampanjer för att förändra beteendet i trafiken.

Nyheter

Östermalmsgatan öppnas för genomfartstrafik

21 juli, 2021
Östermalmsgatan har varit stängd för genomfartstrafik under en månads tid. Efter fredagens...

Förändrat parkeringsförbudsområde i Varamon

21 maj, 2021
Parkeringsförbudsområdet som införts i Varamon justeras nu och kommer inte att innefatta...

Grundvattenproblem skjuter fram bytet av vatten- och spillvattenledningar i Bispgatan

7 maj, 2021
Under vecka 16 skulle ett arbete med att byta vatten- och spillvattenledningarna...

Vecka 15 startar VA-arbetet på Östermalmsgatan

6 april, 2021
Efter vinteruppehåll är det nu åter dags att starta upp VA-arbetet på...

Kajrenoveringarna håller tidsplanen

26 mars, 2021
Kajrenoveringarna i Gamla Motala verkstad går enligt plan. I samband med kanalens...