Stora torget i Motala med torghandel, planteringar och förbipasserande.

Fotograf: Motala kommun

Torg och allmänna platser

Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats. För att driva verksamhet eller anordna någon annan aktivitet på våra gator och torg behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar marken. Här kan du läsa om vad du behöver tillstånd för och hur du går till väga.