Torg och allmänna platser

Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats. För att driva verksamhet eller anordna någon annan aktivitet på våra gator och torg behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar marken. Här kan du läsa om vad du behöver tillstånd för och hur du går till väga.

Stora torget i Motala med torghandel, planteringar och förbipasserande.

Tillstånd och regler för användning av kommunens mark

Här kan du läsa om hur du gör för att söka tillstånd för att sätta upp en uteservering, trottoarpratare eller ett stånd för försäljning på vår allmänna mark.

lekplats i Stadsparken full av barn

Lekplatser

Motala kommun har många fina lekplatser runt om i våra tätorter. Vi ser till att de är säkra att leka på genom att besikta dem flera gånger per år.

Stadsparken med buskcyklister, planteringar och fontänen i motalaviken i bakgrunden

Parker och grönområden

Här kan du läsa om hur vi sköter om Motala kommuns många populära parker och planteringar.