Torg och allmänna platser

Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmänna. För att driva verksamhet eller anordna aktiviteter på våra gator och torg behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar marken.

Nyheter

Förändrat parkeringsförbudsområde i Varamon

21 maj, 2021
Parkeringsförbudsområdet som införts i Varamon justeras nu och kommer inte att innefatta...

Kajrenoveringarna håller tidsplanen

26 mars, 2021
Kajrenoveringarna i Gamla Motala verkstad går enligt plan. I samband med kanalens...