Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. I Motala kommun är arbetet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej