en man från Motala kommun som tömmer en papperskorg

Centrala Motala städas dagligen. Fotograf: Jessica Henulin

Renhållning och snöröjning

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga. Sommar som vinter. Här får du mer information om kommunens arbete med renhållning, och vilket ansvar som ligger på fastighetsägare.

Vi har nu sopat klart alla gator våren 2017.