Renhållning och snöröjning

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga. Sommar som vinter. Här får du mer information om kommunens arbete med renhållning, och vilket ansvar som ligger på fastighetsägare.

Arbetet med att sopa gatorna våren 2019 är nu avslutat.