Renhållning och snöröjning

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga. Sommar som vinter. Här får du mer information om kommunens arbete med renhållning, och vilket ansvar som ligger på fastighetsägare.

Sandsopningen för 2018 är nu färdig.

Anser du att vi har missat något område eller om du har andra synpunkter, skicka in din synpunkt här.