Bilden visar ett flygfoto över deponin vid Tuddarps avfallsanläggning.

Flygfoto över arbetet med att sluttäcka deponin vid Tuddarps avfallsanläggning.

Tuddarp – sluttäckning av gamla deponin

Kommunen arbetar med att täcka den gamla deponin vid Tuddarps avfallsanläggning.

Arbetet kommer att pågå i många år och utförs i etapper. Beräknad sluttid för arbetet är år 2039.

Läs och ta del av områdesbestämmelser för Södra Freberga/Tuddarp:

Områdesbestämmelser för Södra Freberga/Tuddarp – Planbeskrivning

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej