Östermalmsgatan

Östermalmsgatan är en av de mest trafikerade gatorna i centrala Motala. Gatan förbinder centrum med stadsdelarna i nord-östlig riktning och är ett viktigt stråk för olika typer av fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Se etapperna för VA-arbetet på karta

Här kan du se de olika etapperna på en karta.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej