Skiss - Byggnad Måltidscentrum.

Bilden är en skiss över den planerade byggnaden av Måltidscentrum i Norrsten.

Måltidscentrum

Under 2024 ska ett nytt tillagningskök, Måltidscentrum, stå klart. Verksamheten ska byggas i Norrsten utanför Motala tätort.

Kostproduktion på Lasarettet i Motala

Motala kommun tillagar, sedan 2002, mat i lokaler på Lasarettsköket Västgyllen. Maten distribueras sedan ut till olika verksamheter inom Motala kommun och Region Östergötland.

Nuvarande kök är av flera skäl utdömt och för att över tid kunna möta krav på tillagning, volymer, leverans, arbetsmiljö och krisberedskap krävs ett mer effektivt och modernt kök.

Skiss - Byggnad Måltidscentrum.
Bilden är en skiss över den planerade byggnaden i Norrsten.

Måltidscentrum

Måltidscentrum planeras att byggas i Norrsten utanför Motala tätort. Byggnationen beräknas vara klar 2024.

Verksamheten kommer att vara unik i Sverige och leverera måltider till flera olika kundgrupper, exempelvis vård, omsorg, skola och barnomsorg.

Projektarbete

I slutet av 2022 genomfördes en upphandling av byggentreprenör. Under sommaren 2023 påbörjas byggnationen.

Uppstart av verksamheten planeras under andra halvan av 2024.

Första spadtaget

Den 5 maj togs det första spadtaget för Måltidscentrum i området Norrsten utanför Motala tätort. Efter sommaren påbörjas bygget ovan mark.

Efter pålning har det fram till sommaren gjorts markarbeten, dragits nya ledningar och byggts nya vägar. Efter sommaren påbörjas byggnationen ovanför markytan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej