Lalandiaprojektet

Det danska företaget Lalandia A/S etablering i Varamon prövas nu i detaljplaneprocessen. Här hittar du information om projektet. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen.