Kartbild över Borens IP med omgivning. Bild från kommunens ortokarta.

Konstgräs vid Borens IP

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta medel för att anlägga en konstgräsplan vid Borens IP. Planen ska vara tillgänglig för samtliga föreningar i kommunen och beräknas vara klar under 2023.

2019-2020 genomfördes en kartläggning av fritidsanläggningar i Motala kommun. Kartläggningen resulterade i att ett antal åtgärder varav en blev att anlägga konstgräsplan vid Borens IP. Beslut om budget för projektet togs av kommunstyrelsen i oktober 2021.

 

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej