Bilden visar en skiss över den tänkta byggnationen av bandyhall och hockehall på området vid riksväg 50.

Skissbild som visar planerade ishallar vid riksväg 50.

Information om Idrottscenter

Arbetet med ett nytt idrottscenter drivs i projektform och på denna sida får du mer information.

2023-03-14

Arbetet med detaljplanen för området vid riksväg 50 pågår och ishallarna är fortsatt högt prioriterade.

Vid sammanträdet 13 mars antog kommunfullmäktige detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Protokollet ska nu justeras och sedan vinner beslutet laga kraft 3 veckor efter justeringen. Detta förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Parallellt med detta genomförs en upphandling av entreprenör för byggnationen. 31 januari till 5 april kan anbud lämnas.

Om du inte hittar det du söker på denna sida är du välkommen att höra av dig till kommunen:

E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej