Handlingar, bilder, illustrationer – idrottscenter

Här publicerar vi bilder och illustrationer som är aktuella för projekt idrottscenter.

Skisser och bilder på ishallarna

Skisserna för ishallarna uppdateras under projektets gång. Senast uppdaterade 2021-01-31.

Nedan kan du se utkast på skisser för ishallarna:

Skissbild över planerade ishallar vid riksväg 50. Vinterbild med omgivande byggnation.
Skissbild som visar planerade ishallar med omgivning vid riksväg 50.

Skisser

Skiss över situationsplanen för ishallar.
Bilden visar en skiss över situationsplanen för ishallarna.

Ladda ner skiss över situationsplan:

Ishallar situationsplan

Skiss som visar en översikt för plan 1 av ishallarna.
Bilden visar en översiktlig skiss för plan 1 av ishallarna.

Ladda ner skiss för plan 1:

Ishallar översikt plan 1

Bilden visar en skiss av översikten för plan 2 av ishallarna.
Bilden visar en översiktlig skiss av plan 2 av ishallarna.

Ladda ner skiss över plan 2:

Ishallar översikt plan 2

Fler handlingar

Vill du ta del av offentliga handlingar som rör projektet är du välkommen att kontakta kommunen:

E-post: motala.kommun@motala.se

Se dig om i 360 grader

Vi har tagit fram 360-bilder för att visualisera hur de nya ishallarna kan komma att se ut. Följ med in i de planerade byggnaderna och se dig omkring!

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej