Flygbild över Motalaviken in mot hamnen och centrum.

Flygbild över Motalaviken in mot hamnen och centrum.

Centrumutveckling

Motalas centrum förändras och får nya förutsättningar för en levande stadskärna. Här ska du kunna bo, leva, verka och mötas genom hela livet.

Motala centrum ska vara en attraktiv mötesplats med handel, boende samt privat och offentlig service där vi utnyttjar den starka kopplingen mot vattnet.

Mycket kommer hända i Motala centrum de närmaste åren. Utvecklingen drivs i samverkan mellan kommunen, Tillväxt Motala, fastighetsägare och näringsidkare.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej