Detaljplanearbete för besöksetablering i Varamon

Kommunen arbetar vidare för att möjliggöra en större etablering inom besöksnäringen som skapar arbetstillfällen året runt. Här hittar du information om det aktuella detaljplanearbetet.

Detaljplaner

Ta del av detaljplanehandlingar för Tvättsvampen:

Tvättsvampen med flera

Ta del av detaljplanehandlingar för Fjällskivlingen

Ändring av detaljplan 297 för Fjällskivlingen 1, Varamon

Ta del av detaljplanehandlingar för Badgästen:

Detaljplan för kvarteret Badgästen med flera, Varamon

Ta del av detaljplanehandlingar för Folkets park 1:

Folkets park 1 med flera

Ta del av detaljplanehandlingar för Folkets park 3:

Folkets park 3 med flera

Ta del av detaljplanen för Varamon 1:68 med flera (Idrottscenter)

Varamon 1:68 m fl (Idrottscenter)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej