Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
  • Dokument (12)
  • Sidor (4)
Visar 1 till 16 resultat av 16

Du som bor i ett område där det inte finns kommunalt avlopp behöver ha ett enskilt avlopp. Här hittar du information om hur du ska göra för att anlägga en ...


By Jessica Henulin, on 02/04/2020
Sida

Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Eget avlopp / Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att ...


By Annika Nordström, on 10/16/2017
Sida

PDF, 239 kB

By Annika Nordström, on 03/08/2019
Dokument

Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp. Här beskriver vi hur du går till väga och vad du behöver tänka på. Tänk på att det är du ...


By Monica Kemi, on 11/15/2016
Sida

Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Det här får du inte spola ner i avloppet

För att vårt ledningsnät ska hålla, och för att vårt vatten även i framtiden ska vara rent, behöver vi din hjälp. Här får du information om vad du får och ...


By Jessica Henulin, on 10/31/2018
Sida


PDF, 218 kB
Gäller från 2019-05-01

By Monica Kemi, on 04/30/2019
Dokument

PDF, 2,8 MB

By Monica Kemi, on 12/14/2016
Dokument

PDF, 1,2 MB
Handling till KF 2019-10-14 - Avtal Lalandia

By Annika Nordström, on 10/16/2019
Dokument


PDF, 1,7 MB

By Jessica Henulin, on 04/06/2018
Dokument


PDF, 1,8 MB
Dokument till ÖP Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Motala ÖP 2040_Samrådshandling

By Annika Nordström, on 06/02/2020
Dokument

PDF, 12,4 MB
Motala möter framtiden - översiktsplan för Motala kommun antagen 2006

By Jessica Henulin, on 02/01/2017
Dokument

PDF, 3,0 MB
Granskningshandling

By Jan Rozanski, on 09/21/2018
Dokument