Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (1184)
 • Sidor (1037)
 • Nyheter (485)
 • Frågor och svar (431)
Nyhetskategori
 • Kommun och politik
  • Press- och informationsmaterial (54)
  • Månadens goda exempel (31)
  • Kvalitetskontroll och utveckling (29)
  • Pågående utveckling och planering (28)
  • Dialog och synpunkter (18)
  • Lalandia (18)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (17)
  • Justerade protokoll (12)
  • Medborgardialog (12)
  • Kommunfullmäktige (7)
  • Statistik (6)
  • Kartor och geografisk information, GIS (4)
  • Kungörelser och tillkännagivanden (2)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Gymnasium (41)
  • Grundskola (39)
  • Förskola och barnomsorg (26)
  • Vuxenutbildning (10)
  • Kulturskolan (8)
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (48)
  • Stolt medarbetare (32)
  • Landsbygdsutveckling (8)
  • Företag, stöd och rådgivning (7)
  • Tillstånd, regler och tillsyn (4)
 • Uppleva och göra
  • Kultur (43)
  • Bibliotek (37)
  • Idrott, motion och friluftsliv (34)
  • Ung i kommunen (29)
 • Bo, bygga och miljö
  • Avfall och återvinning (17)
  • Naturvård och parker (15)
  • Energi och uppvärmning (10)
  • Miljö och klimat (7)
  • Vatten och avlopp (7)
  • Planer och projekt (6)
  • Fastigheter och lantmäteri (5)
  • Bygga nytt, ändra eller riva (2)
  • Hitta bostad (1)
 • Omsorg och hjälp
  • God man, förvaltare, förmyndare (16)
  • Familj, barn och ungdom (11)
  • Invandring och integration (10)
  • Äldre (7)
  • Ekonomi, socialbidrag (3)
 • Stadsplanering och trafik
  • Torg och allmänna platser (9)
  • Trafik och gator (9)
  • Trafikstörningar (6)
  • Bredband och IT (5)
  • Renhållning och snöröjning (4)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (14)
 • Internationalisering (5)
Visar 1 till 20 resultat av 3137
Publicerad: 1 september, 2016 kl 14:52

På lördag skimrar Motala centrum i regnbågens alla färger. Det är dags för den andra upplagan av Motala Pride. – Att gå med i Pridetåget för att visa mitt stöd för allas lika värde känns självklart, säger Camilla Egberth (S),...


By ariom-motala, on 09/01/2016
Nyhet

Publicerad: 22 september, 2016 kl 10:33

Östergötland utmärker sig för unik kompetens i avancerade material. Under innovationsveckan står Arla Plast i Borensberg värd för ett seminarium kring just avancerade material. Den 11 november genomförs ett seminarium hos Arla Plast i Borensberg under innovationsveckan – V 45....


By ariom-motala, on 09/22/2016
Nyhet

PDF, 105 kB
Brevmall till fordringsägare

By Annika Nordström, on 10/13/2016
Dokument

Publicerad: 1 september, 2016 kl 11:00

Tre verksamheter inom socialförvaltningen i Motala kommun blir VuxenCentrum! Psykosocialt stöd för vuxna har tidigare bedrivits som tre olika verksamheter – Svarta gatan, Ulaxvillan och Boendestöd. Verksamheterna slås nu samman och bildar VuxenCentrum. Syftet med att VuxenCentrum bildas är att...


By ariom-motala, on 09/01/2016
Nyhet


By ariom-motala, on 10/20/2016
FAQ
En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd. Plan- och miljönämnden ska utifrån plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall om altanen med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. Om du ska bygga en altan bör du ta kontakt med bygglovenheten för att få svar på frågan om just din altan kräver bygglov.

Start / Google Translate

Google Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. The translation is performed directly in the web browser and takes just a few seconds.


By ariom-motala, on 10/28/2016
Sida

PDF, 7 kB

By ariom-motala, on 10/10/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 10/31/2016
FAQ
Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

Publicerad: 19 oktober, 2016 kl 15:54

Tisdagen den 10 oktober gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott  och en grupp tjänstepersoner ett av sina många företagsbesök under året. Varje möte brukar kompletteras med ett besök hos något av Motalas många företag. Den här gången hade vi förmånen att få besöka...


By Anna Olsen, on 10/19/2016
Nyhet

PDF, 27,8 MB
Naturvårdsprogrammet del 1, Natur och naturvård i Motala

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 22,2 MB
Naturvårdsprogrammet del 2, Strategier och åtgärder

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 11,2 MB
Besöksguide till 20 naturreservat i Motala kommun 2015

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

Assistans4u har tillhandahållit hushållsnära tjänster sedan 2006. Du som kund är vår största tillgång, därför sätter vi dig alltid i centrum. Jag vill ha dig som kund, välkommen att höra av dig så jag får veta hur du vill ha...


By Annika Nordström, on 11/01/2016
Sida


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Nej. Så kallad brukarsamverkan sker på kommunmedborgares eget initiativ, för att man vill ha en ökad standard på skötseln av kommunens mark, normalt sett i anslutning till det egna bostadsområdet. Det rör sig då om åtgärder som är utöver den normala skötseln.

PDF, 7 kB

By ariom-motala, on 10/04/2016
Dokument

PDF, 295 kB
Trädfällningspolicy, policy för trädfällning på kommunal mark inom Motala kommun

By Jessica Henulin, on 11/02/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Det går bra om du först tecknar ett skötselavtal för det aktuella området med kommunen. Om du inte har ett sådant avtal kan åtgärder på kommunens mark komma att polisanmälas.


By Jessica Henulin, on 11/03/2016
FAQ
Nej, om du har ett skötselavtal genom brukarsamverkan för en del av kommunens mark ansvarar du själv för att köra bort ris och grenar. Du kan lämna det på kommunens återvinningscentraler på Tuddarp eller i Borensberg.


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Nej, kommunens mark ska vara tillgänglig för alla och inte upplevas som privat. Du får inte heller sätta upp stängsel, lägga upp ved, anlägga trädgårdsland, rabatter eller häckar.

PDF, 4,0 MB
Kommunal skyddsstrategi för bevarande av skog med höga värden

By Jessica Henulin, on 11/03/2016
Dokument