Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (1368)
 • Sidor (1051)
 • Frågor och svar (487)
 • Nyheter (443)
Nyhetskategori
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (57)
  • Stolt medarbetare (41)
  • Företag, stöd och rådgivning (24)
  • Landsbygdsutveckling (14)
  • Tillstånd, regler och tillsyn (9)
 • Kommun och politik
  • Pågående utveckling och planering (43)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (34)
  • Lalandia (32)
  • Dialog och synpunkter (18)
  • Kungörelser och tillkännagivanden (17)
  • Månadens goda exempel (15)
  • Kvalitetskontroll och utveckling (13)
  • Medborgardialog (13)
  • Internationellt arbete (10)
  • Justerade protokoll (8)
  • Kommunfullmäktige (7)
  • Statistik (7)
  • Allmänna val (4)
  • Kartor och geografisk information, GIS (4)
  • Kallelser (3)
 • Bo, bygga och miljö
  • Miljö och klimat (34)
  • Naturvård och parker (21)
  • Avfall och återvinning (18)
  • Planer och projekt (14)
  • Vatten och avlopp (9)
  • Energi och uppvärmning (6)
  • Bygga nytt, ändra eller riva (5)
  • Fastigheter och lantmäteri (4)
  • Hitta bostad (4)
 • Uppleva och göra
  • Idrott, motion och friluftsliv (30)
  • Bibliotek (26)
  • Kultur (18)
  • Ung i kommunen (15)
  • Museer (7)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Gymnasium (19)
  • Grundskola (18)
  • Förskola och barnomsorg (13)
  • Vuxenutbildning (5)
  • Kulturskolan (3)
 • Omsorg och hjälp
  • God man, förvaltare, förmyndare (23)
  • Äldre (18)
  • Invandring och integration (16)
  • Familj, barn och ungdom (11)
  • Trygg och säker (9)
  • Ekonomi, socialbidrag (2)
 • Stadsplanering och trafik
  • Torg och allmänna platser (7)
  • Trafik och gator (6)
  • Bredband och IT (5)
  • Renhållning och snöröjning (2)
  • Trafikstörningar (1)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (7)
Visar 1 till 20 resultat av 3349
PDF, 6,4 MB

By Annika Nordström, on 02/17/2017
Dokument


PDF, 735 kB

By Annika Nordström, on 02/17/2017
Dokument
Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning, handikapp / Tillgänglighet i offentlig miljö

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Även den som har nedsatt förmåga ska kunna ta sig fram och ta del av alla områden.


By Jessica Henulin, on 01/30/2017
Sida


By Sussie Slotter, on 02/14/2017
FAQ
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna upp till ett visst belopp, 1/30 av ett basbelopp. Gymnasieelev som uppfyller kraven för elevresa oavsett om eleven studerar inom kommunen eller i annan kommun inom länet, har rätt till ett färdbevis i form av läsårskort i det fall linjetrafik trafikerar sträckan. Överskjutande kostnader för elevresor såsom vid kvälls-och helgaktiviteter som sträcker sig utanför läsårskortets giltighetstid administreras och bekostas av mottagande gymnasieskola. I annat fall där linjetrafik inte trafikerar sträckan, så kan en ekonomisk ersättning istället ansökas om, motsvarande resekostnader för verklig resa till och från skolan, dock högst 1/30 av ett basbelopp per månad.


By Sussie Slotter, on 02/14/2017
FAQ
Då samordning av elever sker vid skolskjutsen så kan väntetider uppstå vid hemresa.


By Sussie Slotter, on 02/14/2017
FAQ
Nej.


By Sussie Slotter, on 02/14/2017
FAQ
Nej


By Sussie Slotter, on 02/14/2017
FAQ
Eleven har rätt till skolskjuts om
 1. eleven är placerad i sin placeringsskola utifrån sin folkbokföringsadress och
 2. bor lika mycket hos båda föräldrarna och
 3. något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen. Se ”Har vårt barn rätt till skolskjuts?”.

PDF, 952 kB

By Annika Nordström, on 02/20/2017
Dokument

PDF, 11,0 MB

By Annika Nordström, on 02/20/2017
Dokument


PDF, 253 kB

By Annika Nordström, on 02/20/2017
Dokument