Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (1411)
 • Sidor (1043)
 • Frågor och svar (494)
 • Nyheter (413)
Nyhetskategori
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (52)
  • Stolt medarbetare (40)
  • Företag, stöd och rådgivning (21)
  • Tillstånd, regler och tillsyn (9)
  • Landsbygdsutveckling (8)
 • Bo, bygga och miljö
  • Miljö och klimat (36)
  • Naturvård och parker (19)
  • Avfall och återvinning (17)
  • Planer och projekt (14)
  • Vatten och avlopp (10)
  • Bygga nytt, ändra eller riva (5)
  • Energi och uppvärmning (5)
  • Fastigheter och lantmäteri (5)
  • Hitta bostad (4)
 • Kommun och politik
  • Pågående utveckling och planering (42)
  • Lalandia (35)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (32)
  • Dialog och synpunkter (18)
  • Justerade protokoll (13)
  • Kvalitetskontroll och utveckling (13)
  • Månadens goda exempel (13)
  • Kungörelser och tillkännagivanden (11)
  • Medborgardialog (11)
  • Internationellt arbete (9)
  • Kommunfullmäktige (6)
  • Statistik (5)
  • Allmänna val (3)
  • Kartor och geografisk information, GIS (2)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Gymnasium (22)
  • Grundskola (17)
  • Förskola och barnomsorg (13)
  • Vuxenutbildning (7)
  • Kulturskolan (1)
 • Uppleva och göra
  • Idrott, motion och friluftsliv (28)
  • Bibliotek (21)
  • Ung i kommunen (14)
  • Kultur (12)
  • Museer (4)
 • Omsorg och hjälp
  • Invandring och integration (19)
  • Äldre (19)
  • Trygg och säker (14)
  • God man, förvaltare, förmyndare (12)
  • Familj, barn och ungdom (9)
  • Ekonomi, socialbidrag (2)
 • Stadsplanering och trafik
  • Torg och allmänna platser (8)
  • Trafik och gator (7)
  • Bredband och IT (5)
  • Renhållning och snöröjning (1)
  • Trafikstörningar (1)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (6)
Visar 1 till 20 resultat av 3361
PDF, 105 kB
Brevmall till fordringsägare

By Annika Nordström, on 10/13/2016
Dokument

PDF, 7 kB

By ariom-motala, on 10/10/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 10/31/2016
FAQ
Motala kommun förvaltar de två tätortsnära naturreservaten Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. De övriga förvaltas av länsstyrelsen.

Publicerad: 19 oktober, 2016 kl 15:54

Tisdagen den 10 oktober gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott  och en grupp tjänstepersoner ett av sina många företagsbesök under året. Varje möte brukar kompletteras med ett besök hos något av Motalas många ...


By Jessica Henulin, on 10/19/2016
Nyhet

PDF, 27,8 MB
Naturvårdsprogrammet del 1, Natur och naturvård i Motala

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 22,2 MB
Naturvårdsprogrammet del 2, Strategier och åtgärder

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 11,2 MB
Besöksguide till 20 naturreservat i Motala kommun 2015

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Nej. Så kallad brukarsamverkan sker på kommunmedborgares eget initiativ, för att man vill ha en ökad standard på skötseln av kommunens mark, normalt sett i anslutning till det egna bostadsområdet. Det rör sig då om åtgärder som är utöver den normala skötseln.

PDF, 7 kB

By ariom-motala, on 10/04/2016
Dokument

PDF, 295 kB
Trädfällningspolicy, policy för trädfällning på kommunal mark inom Motala kommun

By Jessica Henulin, on 11/02/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Det går bra om du först tecknar ett skötselavtal för det aktuella området med kommunen. Om du inte har ett sådant avtal kan åtgärder på kommunens mark komma att polisanmälas.


By Jessica Henulin, on 11/03/2016
FAQ
Nej, om du har ett skötselavtal genom brukarsamverkan för en del av kommunens mark ansvarar du själv för att köra bort ris och grenar. Du kan lämna det på kommunens återvinningscentraler på Tuddarp eller i Borensberg.


By Jessica Henulin, on 11/02/2016
FAQ
Nej, kommunens mark ska vara tillgänglig för alla och inte upplevas som privat. Du får inte heller sätta upp stängsel, lägga upp ved, anlägga trädgårdsland, rabatter eller häckar.

PDF, 4,0 MB
Kommunal skyddsstrategi för bevarande av skog med höga värden

By Jessica Henulin, on 11/03/2016
Dokument

PDF, 739 kB
Lokalt utvecklingsprogram LUP

By Jan Rozanski, on 11/03/2016
Dokument


By Jan Rozanski, on 11/04/2016
FAQ
Kötiden ser olika ut beroende på var i kommunen du önskar plats men kommunen erbjuder alltid en plats inom fyra månader om barnet är folkbokfört i kommunen.

PDF, 2,3 MB
Broschyren Klipp häcken från Sveriges kommuner och landsting, SKL

By Jessica Henulin, on 11/07/2016
Dokument


By Jessica Henulin, on 11/07/2016
FAQ
Tänk på att din fastighetsgräns även sträcker sig upp i luften. Om du har höga buskar eller träd som hänger ut över tomtgränsen kan de vara i vägen för vissa höga fordon. Det ska vara 4,6 meters fri höjd över gator, 3,2 meter över cykelvägar och 2,5 meter över gångbanor.

PDF, 16 kB
Föreskrifter om gångbanerenhållning

By Jessica Henulin, on 11/07/2016
Dokument

PDF, 97 kB
Policy för gatubelysning

By Jessica Henulin, on 11/07/2016
Dokument