Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (1417)
 • Sidor (1044)
 • Frågor och svar (504)
 • Nyheter (420)
Nyhetskategori
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (56)
  • Stolt medarbetare (41)
  • Företag, stöd och rådgivning (20)
  • Tillstånd, regler och tillsyn (9)
  • Landsbygdsutveckling (8)
 • Bo, bygga och miljö
  • Miljö och klimat (40)
  • Avfall och återvinning (20)
  • Naturvård och parker (19)
  • Planer och projekt (13)
  • Vatten och avlopp (13)
  • Bygga nytt, ändra eller riva (5)
  • Energi och uppvärmning (5)
  • Fastigheter och lantmäteri (5)
  • Hitta bostad (4)
 • Kommun och politik
  • Pågående utveckling och planering (40)
  • Lalandia (35)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (32)
  • Dialog och synpunkter (18)
  • Kvalitetskontroll och utveckling (13)
  • Månadens goda exempel (13)
  • Internationellt arbete (10)
  • Justerade protokoll (10)
  • Medborgardialog (10)
  • Kungörelser och tillkännagivanden (9)
  • Kommunfullmäktige (6)
  • Statistik (5)
  • Allmänna val (3)
  • Kartor och geografisk information, GIS (2)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Gymnasium (24)
  • Grundskola (17)
  • Förskola och barnomsorg (14)
  • Vuxenutbildning (8)
  • Kulturskolan (2)
 • Uppleva och göra
  • Idrott, motion och friluftsliv (23)
  • Bibliotek (21)
  • Kultur (15)
  • Ung i kommunen (15)
  • Museer (5)
 • Omsorg och hjälp
  • Invandring och integration (20)
  • Äldre (19)
  • God man, förvaltare, förmyndare (16)
  • Trygg och säker (14)
  • Familj, barn och ungdom (9)
  • Ekonomi, socialbidrag (3)
 • Stadsplanering och trafik
  • Torg och allmänna platser (9)
  • Trafik och gator (8)
  • Bredband och IT (5)
  • Stora torget (5)
  • Renhållning och snöröjning (2)
  • Trafikstörningar (2)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (8)
Visar 1 till 20 resultat av 3385
Start / Bygga, bo och miljö / Kommunens planarbete / Detaljplaner / Gällande detaljplaner, laga kraft / Laga kraft – Detaljplan för kvarteret Linden, Östermalm, Motala kommun

Detaljplanen för kvarteret Linden har antagits av Kommunfullmäktige 2017-03-13. Beslutet att anta planen överklagades men efter prövning i Mark- och miljödomstolen har beslutet vunnit laga kraft 2017-07-12.


By Jan Rozanski, on 03/22/2017
Sida


By Jessica Henulin, on 08/09/2017
FAQ
På sidan Kommunens organisation kan du se hur vår organisation ser ut och vilka som är chefer i olika verksamheter.


By Jessica Henulin, on 08/09/2017
FAQ
På sidan kontakt hittar du våra kontaktuppgifter och information om hur du gör för att kontakta politiker och verksamheter.


By Jessica Henulin, on 08/09/2017
FAQ
På webbsidan om kommunens organisation kan du se hur vår organisation ser ut och hitta länkar till olika verksamheter. Vi använder ofta gemensamma telefonnummer och e-postadresser för att vi ska kunna ge dig svar så fort som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta växeln så hjälper vi dig att hitta rätt.

PDF, 675 kB
April 2017

By Jessica Henulin, on 08/15/2017
Dokument

Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Parker och grönområden

I Motala kommun finns flera vackra parker och grönområden att vistas i. Flera av parkerna är mer än 100 år gamla och har mycket av sin ursprungliga struktur bevarad. Här ...


By Jessica Henulin, on 10/24/2016
Sida

PDF, 93 kB
Bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 3,7 MB
Allmänna lokala ordningsföreskrifter

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 15 kB
Avgift för option på kommunägd mark för handelsändamål

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 74 kB
Föreskrifter om begravningsplats för sällskapsdjur

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 20 kB
Lokala föreskrifter om brandskyddskontroll samt taxa

By Ann-Sofie Blom, on 11/15/2016
Dokument

PDF, 50 kB
Föreskrifter om klimatpremie vid byggande av passivhus

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 19 kB
Föreskrifter om kommunens tomtkö

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 35 kB
Gemensamma anvisningar för informationsklassning

By Ann-Sofie Blom, on 05/02/2017
Dokument

PDF, 573 kB
Kommunal risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 444 kB
Krisberedskap av extraordinära händelser

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 268 kB
Krisberedskap utbildnings- och övningsplan

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 27 kB
Mål för det brottsförebyggande arbetet

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument

PDF, 16,0 MB

By Ann-Sofie Blom, on 02/21/2017
Dokument

PDF, 16 kB
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument