Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (1371)
 • Sidor (1021)
 • Frågor och svar (511)
 • Nyheter (330)
Nyhetskategori
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (52)
  • Stolt medarbetare (46)
  • Företag, stöd och rådgivning (12)
 • Bo, bygga och miljö
  • Miljö och klimat (29)
  • Naturvård och parker (14)
  • Planer och projekt (14)
  • Avfall och återvinning (13)
  • Vatten och avlopp (9)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Gymnasium (20)
  • Grundskola (16)
  • Förskola och barnomsorg (15)
  • Vuxenutbildning (9)
 • Kommun och politik
  • Lalandia (35)
  • Utvecklingsarbete (25)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (23)
  • Dialog och synpunkter (15)
  • Månadens goda exempel (13)
  • Stora torget (7)
  • Kungörelser och tillkännagivanden (6)
  • Justerade protokoll (2)
 • Uppleva och göra
  • Bibliotek (21)
  • Idrott, motion och friluftsliv (18)
  • Kultur (12)
  • Ung i kommunen (11)
  • Varamobaden (2)
 • Stadsplanering och trafik
  • Trafik, gator och torg (9)
  • Trafikstörningar (2)
 • Omsorg och hjälp
  • God man, förvaltare, förmyndare (20)
  • Invandring och integration (14)
  • Trygg och säker (11)
  • Äldre (10)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (2)
Visar 1 till 20 resultat av 3233
PDF, 9,3 MB
Informationsfolder om Rikstriathlongymnasiet.

By Markus Tångring, on 01/02/2017
Dokument

PDF, 111 kB
Ansökan till gymnasiesärskolan

By Markus Tångring, on 01/02/2017
DokumentPDF, 47 kB
Klimat- och energiplan 2014-2016

By Ann-Sofie Blom, on 11/14/2016
Dokument


By Annika Nordström, on 01/10/2017
FAQ

Med anhörig menas du som ger stöd åt någon. Du kan vara anhörig till en någon som är ung eller gammal, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan också vara anhörig till någon som har missbruks- och beroende problematik.

Du som lever med eller vårdar en närstående som behöver stöd och hjälp gör ett mycket viktigt jobb. Du har rätt att få anhörigstöd via Anhörigcenter.By Roland Andersson, on 01/10/2017
FAQ

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

GIS-kartor visar lägesbuden information som höjd, längd och bredd sammankopplat med information som rör allt från demografi, konkurrens, livsstilar, olyckor och kriminalitet till kommundelar, regioner och postnummer. Man kan även se trafikflöden, väder, vägar, vatten, turistattraktioner och förändringar över tid. Informationen hämtar vi från olika databaser.

GIS-tekniken kan användas som verktyg för visualisering, positionering och navigering, men även för exempelvis analys, utvärdering, planering och till beslutsunderlag inom offentlig och privat sektor.


Fritidshem Dansäterskolan har två fritidshemsavdelningar, Duvan (F-1) och Örnen (åk 2-6). Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog och sjö. På fritids använder vi oss mycket ...


By Sussie Slotter, on 01/10/2017
Sida

PDF, 63 kB

By Annika Nordström, on 01/10/2017
Dokument

I Motala kan man uppleva teater, revy och opera med både lokala förmågor och kända artister.


By Frida Dufwenberg, on 11/16/2016
Sida

PDF, 292 kB
Taxor och avgifter gällande idrotts- och fritidsanläggningar

By Ann-Sofie Blom, on 11/15/2016
Dokument

Förskoleklass På Fågelsta skola är 6-åringarna helt integrerade i våra två F-2:or. Det innebär att de redan från förskoleklass går tillsammans med elever i årskurs 1 och 2. Till båda ...


By Sussie Slotter, on 01/11/2017
Sida

PDF, 11 kB

By Ann-Sofie Blom, on 01/12/2017
Dokument


By Jessica Henulin, on 01/13/2017
FAQ

Att helt stänga av en gata är inget vi kör lättvindigt. Men ibland krävs det för att garantera säkerheten för både vår personal, som arbetar nära vägen, och de trafikanter som måste passera. Det är också så att vi kan jobba betydligt mer effektivt om vi inte har passerande biltrafik att ta hänsyn till. Därmed kan den totala arbetstiden bli kortare.By Jessica Henulin, on 01/13/2017
FAQ

Det generella svaret är ”nej”. Att kommunen bygger om sina vägar är något man får räkna med. I undantagsfall har det betalats ut ersättning för förlorad inkomst. Då var det huvudsakliga skälet att vi inte varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation mot näringsidkare om vad vägarbetet skulle innebära.


Karlslund har förskoleklassverksamhet.


By Sussie Slotter, on 01/16/2017
Sida

Grundskola F-5 Vi är en unik skola med förskoleklass, skola år 1-5 och fritidshem i två byggnader belägen i ett idylliskt, naturskönt område nära sjö och skog. 1996 byggdes en ...


By Sussie Slotter, on 01/16/2017
Sida

Förskoleklass Förskoleklassen är bron mellan förskola och skola där leken har stor betydelse. Att leka både ute och inne och genom leken få träna samarbete, språk och olika begrepp är ...


By Sussie Slotter, on 01/16/2017
Sida

Fritidshem Klockrike skolas fritidshem har många barn inskrivna från 6 år och uppåt. Fritidshemmet har flera stora och små rum för olika aktiviteter. Det finns också tillgång till rörelserum och ...


By Sussie Slotter, on 01/16/2017
Sida

Fristående F-9-skola i centrala Motala. Här kan du läsa mer om Karin Boye.


By Sussie Slotter, on 01/16/2017
Sida